Informasjon

Vektøkning mellom første og andre fødsel gir større risiko

En svensk studie viser at en økning i vekten mellom graviditeter øker risikoen for flere svangerskapskomplikasjoner. Dette gjelder ikke bare for dem som er overvektige fra før, men også normalvektige får høynet risikoen betraktelig.

Det er forskere fra Karolinska Institutet i Sverige og Harvard School of Public Health i USA som står bak studien, som nylig ble publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet. Funnene er basert på informasjon om 150 000 svenske kvinner som fødte både sitt første og sitt andre barn mellom 1992 og 2001.

Ga økt risiko for alle komplikasjonene

Forskerne påpeker at en rekke komplikasjoner som kan oppstå under et svangerskap kan knyttes opp mot fedme og overvekt. De komplikasjonene forskerne undersøkte i forbindelse med studien, var blodtrykkssykdommer hos mor, svangerskapsdiabetes, keisersnitt, fosterdød og altfor stor fostertilvekst. Resultatene viste at en vektøkning mellom første og andre svangerskap økte risikoen for alle disse komplikasjonene. En økning på bare en til to KMI-enheter ga hele 20-40 prosent større risiko for svangerskapsdiabetes, blodtrykkssykdommer eller alt for stor fostertilvekst. En KMI-økning på tre eller flere enheter, økte risikoen for fosterdød med hele 63 prosent.

KMI er en forkortelse for Kroppsmasseindeks. Dette er vekt i forhold til høyde (i meter), og er en slags internasjonal måleenhet som blir brukt blant annet for å sammenligne og måle helserisikoen ved for eksempel over- eller undervekt.

Vektreduksjon reduserer risikoen

Et funn som kanskje kan være overraskende for mange, er at risikoen økte også for de som var normalvektige og hadde en vektøkning. Dersom en normalvektig kvinne økte vekten med én ekstra KMI-enhet, økte risikoen for svangerskapsdiabetes med hele 30 prosent. En økning på to KMI-enheter, fordoblet risikoen for svangerskapsdiabetes. Studien viste også at en overvektig kvinne som gikk ned i vekt før et nytt svangerskap, reduserte risikoen for komplikasjoner.

Anbefaler normalvektige å holde vekten

Forskerne konkluderer med at man ikke bare bør anbefale vektreduksjon til overvektige unge kvinner som planlegger å bli gravide, men også at normalvektige kvinner bør oppfordres til å passe på at de ikke legger på seg.