Informasjon

Familieplanlegging

Hva er ideell aldersavstand mellom søsken sett fra mors og barnas perspektiv?

Vurderer du å ha et barn til? Å planlegge avstanden mellom to graviditeter har ikke bare med hvor nære i alder søsken bør være. Det kan også påvirke din helse og babyens helse.

Mayoklinikken har skrevet en artikkel om dette, og vi har tilpasset innholdet til norske forhold.

Hvorfor er familieplanlegging viktig?

Prevensjonsmidler gjør at kvinner kan planlegge graviditeter og sammen med sin samboer/ektefelle finne det gunstigste tidspunktet for en graviditet og fødsel. Når du har født et barn, får familieplanleggingen en ny mening. Å få et barn til vil endre familielivet. Er dere klare til å ta imot en nyfødt igjen? Hvordan vil det andre barnet eller barna reagere på å måtte dele din oppmerksomhet med en ny baby?

Det er også viktig å vurdere avstanden mellom graviditetene. Om du og din partner har klare oppfatninger om hvor nær i alder dere ønsker at barna skal være, så er det forskning som viser at for tette graviditeter eller for lang avstand mellom graviditetene kan innebære helserisikoer for både mor og barn.

Neste side