Informasjon

Familieplanlegging

Er det risikoer med for lang avstand mellom graviditeter?

Forskning kan tyde på at for lange intervaller mellom graviditeter også kan være ugunstig for mor og barn. En graviditet fem år eller mer etter en fødsel er forbundet med økt risiko for:

Det er ikke klart hvorfor lange intervaller mellom graviditeter er forbundet med helseproblemer for mor og barn. Noen eksperter tror at en graviditet bedrer livmorens kapasitet og fremmer vekst av fosteret, men at over tid så vil disse gunstige fysiologiske endringene forsvinne. Det er også mulig at ikke målbare faktorer som sykdom hos mor, kan spille en rolle.

Forrige side Neste side