Informasjon

Familieplanlegging

Hva er det optimale intervallet mellom graviditeter?

For å redusere risikoen for svangerskapskomplikasjoner og andre helseproblemer finnes det et mindre antall studier som foreslår å vente minst 18 til 24 måneder, men mindre enn 5 år, etter en fødsel før man forsøker å bli gravid igjen. Ifølge Mayoklinikken er det behov for mer forskning for å bestemme om effektene av slike avstander mellom to graviditeter på mors og barnets helse, virkelig har noen betydning.

En metaanalyse som ble publisert i JAMA i april 2006, har sett på hva som er det optimale tidsrommet mellom en fødsel og neste unnfangelse. I denne oversiktsstudien, som inkluderte 67 studier, ble dette tidsrommet vurdert opp mot negative hendelser i og rundt svangerskapet hos mor og barn. Både for lang tid mellom to svangerskap og for kort tid øker risikoen for ulike komplikasjoner. Forfatterne konkluderer med at et tidsrom på mellom 18 måneder og 59 måneder mellom en fødsel og neste unnfangelse er optimalt, ettersom kortere tid enn 18 måneder, eller lengre tid enn 59 måneder, øker risikoen for negative hendeler. Mer om denne studien kan du lese her: Perfekt aldersforskjell

Å velge når en vil ha neste baby, er en personlig beslutning. Når du planlegger din neste graviditet, bør du og din partner vurdere ulike andre faktorer i tillegg til helserisikoer og gunstige effekter, som din helse, alder, fruktbarhet, forholdet til din partner, hvor mange barn du vil ha, tilgang til helsehjelp, støtteordninger for barnet (som barnehage) og sosiale og økonomiske forhold.

Frem til du har tatt en beslutning om å ha enda et barn, er det viktig at du bruker en god prevensjonsmetode. Når du er klar for å bli gravid igjen, kan du be om råd hos fastlegen, jordmor eller helsesøster.

Forrige side Neste side