Informasjon

Familieplanlegging

Hvordan påvirker avstanden mellom graviditetene barna?

Hvert barn, og hver familie, er unik. Forskning viser imidlertid at for tette graviditeter kan påvirke barna. Eksempelvis kan barn som har kortere aldersforskjell enn to år, oppleve flere konflikter enn barn som har større aldersforskjell. Større avstand i alder synes også å gi bedre resultater på skolen for de eldre barna. Det kan skyldes at foreldrene bruker mer tid med det eldre barnet før de får en ny baby.

Forrige side Neste side