Informasjon

Gratis p-piller

Unge kvinner mellom 16 og 20 år kan få en fast bidragssats på inntil 100 kr av den ordinære prisen ved utlevering av hormonelle prevensjonsmidler. Det betyr at de billigste leveres ut gratis.

Fra og med 1. mars 2006 ble det lettere å få tak i både p-piller og andre prevensjonsmidler ved at helsesøstre og jordmødre nå kan skrive ut resept på p-piller, p-ring eller sette p-sprøyte. I tillegg har Helse- og Omsorgsdepartementet gitt bidrag til forebygging av uønsket svangerskap og abort blant tenåringer ved å innføre en fast bidragssats på inntil 100 kroner for 3 måneders forbruk til dekning av utgifter til hormonell prevensjon til unge kvinner i alderen 16 til og med 19 år.

Innføring av fast bidragssats

Bidragsordningen inkluderer hormonelle prevensjonsmidler i tablettform, injeksjon, plaster og vaginalring som kan rekvireres av lege, helsesøster eller jordmor. Ordningen gjelder helsesøstres og jordmødres rekvireringsrett i deres yrkesutøvelse i kommunal helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Implantat og spiral som byttes hvert 3.-5. år, faller utenfor bidragsordningen.

Bidragssatsen

Bidragssatsen er på inntil 100 kroner for 3 måneders forbruk. Det legges til grunn at de fleste kvinner vil kunne bruke et av de per i dag 5-6 billigste preparatene. En bidragssats på inntil 100 kroner vil gjøre disse legemidlene gratis. De aller fleste vil dermed kunne få hormonelle prevensjonsmidler uten egenbetaling. Departementet vil revurdere bidragssatsen dersom prisene på legemidlene endres vesentlig.

Apotek kan levere ut hormonelle prevensjonsmidler gratis når disse ikke er dyrere enn bidragssatsen, og er rekvirert til unge kvinner fra og med måneden etter fylte 16 år til og med måneden før fylte 20 år. Kvinner som bruker prevensjonsmidler som er dyrere enn bidragssatsen, må betale mellomlegget mellom bidragssatsen og den faktiske utsalgsprisen selv. Det kan leveres ut hormonelle prevensjonsmidler for 3 måneders forbruk av gangen.

Ved dokumenterte lengre utenlandsopphold kan det likevel utleveres prevensjonsmidler for inntil ett års forbruk av gangen. Apotekene kan i slike tilfeller levere ut 6 og 13 måneders pakninger. Fradrag i prisen vil da være bidrag på henholdsvis inntil 200 og 400 kroner.