Informasjon

Omstridt erklæring om seksuell smittefare ved HIV/AIDS

Sveitsiske HIV-eksperter erklærer at HIV-positive som får god behandling ikke er seksualt smittefarlige. Norske eksperter er kritiske og bekymrede for ringvirkningene uttalelsen kan få.

Nylig gikk sveitsiske HIV-eksperter ut med en erklæring om at HIV-positive personer som blir behandlet med effektiv anti-HIV medisin og som ikke har kjønnssykdommer, ikke er seksuelt smittefarlige. - Jeg er veldig kritisk til denne uttalelsen og bekymret for hvordan dette kan tolkes, sier Stig Frøland, som er professor ved Rikshospitalet og Norges fremste ekspert på HIV og AIDS.

Sveitsiske eksperter står bak denne erklæringen som ble publisert i det medisinske tidsskriftet Bulletin des Médecins Suisses i Sveits i slutten av januar 2008.

Må være sikker på at behandlingen er effektiv

I erklæringen skriver de blant annet at en HIV-infisert person som blir behandlet med anti-HIV medisin (antiretroviral behandling) slik at HIV-virus fjernes fra blodet, ikke er seksuelt smittefarlig. Det er en forutsetning at disse personene ikke har annen kjønnssykdom.

Dette "beskyttelsen" angis å gjelde så lenge den HIV-positive følger behandlingen og møter til jevnlig kontroll hos behandlende lege. Betingelsen om ikke å ha annen kjønnssykdom er fordi tilstedeværelsen av andre kjønnssykdommer øker risikoen for smitte. Hos personer som ikke behandles, kan kjønnssykdommer som for eksempel klamydia og gonorè, eller kjønnssykdommer med sår (f.eks. syfilis) øke den totale virusbelastningen. Når kjønnssykdommen er behandlet, går virusbelastningen ned igjen.

Kan ikke bevises

I følge de sveitsiske ekspertene kan de ikke med bakgrunn i den forskningen som finnes i dag, utelukke muligheten for smitte hos de som får riktig behandling med anti-HIV medisin, men de anser det som svært usannsynlig. De sammenligner det med erklæringen som ble fremmet i 1986, om at HIV ikke kan overføres med et kyss. Dette er ikke bevist, men etter 20 år kan man trygt si at det er svært sannsynlig korrekt.

De viser også til studier der ingen smitte ble funnet blant partnere av HIV-positive personer som fikk behandling med anti-HIV medisin. Blant HIV-positive som ikke fikk behandling, ble 8,6 prosent av partnerne smittet. Smitte fra mor til et nyfødt barn kan også unngås ved å behandle med anti-HIV medisin.

Mange bør fortsatt bruke kondom

Dog påpeker de at heteroseksuelle kvinner må vurdere om prevensjonsmidlene de bruker eventuelt kan ha en effekt på anti-HIV medisin, eller omvendt.

Personer i ustabile forhold, eller som har flere partnere, bør fortsatt bruke kondom. Både for å beskytte seg selv mot andre seksuelt overførbare sykdommer, og fordi du ikke kan vite om den andre personen er HIV-positiv, eller om han/hun i så fall får effektiv behandling eller ikke.

- Uenig og kritisk til konklusjonen

Stig Frøland er professor og overlege ved seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin ved Rikshospitalet. Han er uenig i konklusjonen og bekymret for ringvirkningene denne uttalelsen kan få.

- Jeg er overrasket over uttalelsen, og er ganske kritisk til konklusjonen deres. Jeg er også bekymret for hvordan dette vil bli tolket i forhold til forebyggende AIDS-arbeid. Den vitenskaplige delen i uttalelsen holder etter min mening ikke.

Forfatterne skriver at velbehandlede pasienter ikke er seksuelt smittefarlige når det ikke kan påvises virus i blodet. Det er nok en viss sammenheng mellom virusmengden i blodet og virusmengden i sæd og andre væsker fra kjønnsorganene, gjennomsnittlig er nok pasienter uten påviselig virus i blod mindre smittsomme. Men det er store variasjoner fra pasient til pasient. Det er ingen matematisk sammenheng mellom virusmengde i blod og i kjønnsorgan. Nylig kom det en forskningsrapport som viser at det finnes et stoff i sæd som kan øke smittsomheten veldig, sier Frøland.

Farlig og uansvarlig

- Om dette bare var en teoretisk diskusjon blant fagfolk, ville det vært greit nok, men de konklusjonene noen vil trekke av dette, kan føre til økt risikoadferd. Dersom HIV-positive tar sjansen på risikosex - altså uten kondom - vil dette slå bena under et hovedprinsipp for å hindre spredning av HIV/AIDS, sier Frøland.

- Jeg synes det er uansvarlig at HIV-kyndige leger kommer med slike konklusjoner, og er så bastante på et så usikkert grunnlag. Uttalelsen vil helt sikkert bli hilst velkommen av noen, men jeg beklager den. Vi merker en viss tretthet i enkelte spesielt smitteutsatte miljøer hvor det virker som om enkelte bagatelliserer smittefaren ved risikosex. Samtidig som denne uttalelsen kom, ble det publisert en artikkel i et stort internasjonalt fagtidsskrift som hadde sett på sammenhengen mellom virusmengden i blod og i sæd. Konklusjon går i motsatt retning av erklæringen til de sveitsiske forskerne, sier Frøland.

Vil du vite mer?