Informasjon

Kampen for å være seg selv

Fortsatt mye skam

Forskning viser at lesbiske jenter er en risikogruppe for å utvikle psykiske problemer, selvmord og rusproblemer.

- At du er ekstra sårbar når du er i skapet, kjenner jeg igjen fra min egen periode. Rus, risikoadferd og depresjoner - jeg gjorde alt for å undertrykke følelsene mine. Jeg tenker at det er nesten rart om du ikke får psykiske problemer når du misbruker rusmidler og har problemer med å akseptere den du er. Hvorfor kvinner trekkes spesielt frem, kan kanskje handle om rollemodeller. Menn tar seg kanskje mer til rette og har flere rollemodeller. Det er nesten litt kult å kjenne en homse i dag, alle jenter skal jo ha en homsevenn. Mens for lesbiske er det fortsatt mye skam knyttet til legningen. Den gamle holdningen om at lesbiske er så stygge at de ikke får seg mannfolk, henger nok fortsatt igjen, sier Gro.

Forrige side Neste side