Informasjon

Lesbiske, bifile og transkvinner - helse og helsetjenester

De fleste lesbiske, bifile og transkvinner i Norge har like god helse som heterofile kvinner. Likevel rapporterer en større andel bifile kvinner og transkvinner dårligere selvvurdert helse. Minoritetsstress kan være en forklaring på dette. Med kunnskap om skeive kvinner og respekt og åpenhet for mangfold i seksualitet og kjønn kan fastlegen gi god støtte og helsehjelp.

Hva menes med seksuell orientering og kjønnsidentitet?

Seksuell orientering handler om kjønn og tiltrekning, der lesbiske kvinner tiltrekkes av andre kvinner, mens bifile kvinner tiltrekkes av både menn og kvinner. Heterofile kvinner som tiltrekkes av motsatt kjønn.

Kjønnsinkongruens handler om manglende samsvar mellom kjønnsidentitet og kjønn tildelt ved fødselen. Transkvinner er tildelt mannlig kjønn ved fødselen, men opplever seg ikke som menn. Ciskvinner opplever samsvar mellom kjønnsidentitet og kjønn tildelt ved fødselen.

Betegnelser man bruker om seg selv kan være lesbiske, lesber, homoseksuelle, homofile, bifile, biseksuelle, skeive, transpersoner, ikke-binære, gender-queer, lhbt-personer (lesbisk, homofil, bifil, transperson). 'Skeiv' brukes ofte som et samlebegrep.

Seksuell orientering og kjønnsinkongruens er ikke er det samme, og levekår og helse varierer på tvers av disse gruppene av seksuelle minoriteter. Fellesnevneren er et brudd med normer de fleste i vårt samfunn tar for gitt. Minoritetsstress er er den tilleggsbelastningen individer fra sårbare grupper kan utsettes for på grunn av sin minoritetsposisjon.

Neste side