Informasjon

Lesbiske, bifile og transkvinner - helse og helsetjenester

Møtet med helsetjenesten

I en norsk studie svarte 73 prosent av de lesbiske kvinnene at fastlegen kjente deres seksuelle orientering, mens kun 17 prosent av de bifile kvinnene var åpne overfor fastlegen. Skeive kvinner nøler ikke sjelden med å snakke med legen om kjønn og seksualitet av frykt for å møte negative reaksjoner.

Kjennskap til pasientens seksuelle orientering og kjønnsidentitet/kjønnsuttrykk har betydning for forebyggende og helsefremmende strategier, medisinsk behandling samt ved å styrke forståelsen for pasientens helse sett i forhold til hennes familie og samfunnet. Legen kan være en nyttig ressurs for lesbiske, biseksuelle kvinner i forbindelse med helsespørsmål, blant annet knyttet til livshendelser som fødsler, død, samliv eller partnerskap.

God helsehjelp til lesbiske og bifile kvinner forutsetter spesifikk kunnskap om levekår og helseforhold i denne befolkningsgruppen samt respekt og åpenhet for mangfold i seksualitet og kjønn. Du kan skifte fastlege hvis du opplever at dette mangler hos din fastlege.

Forrige side Neste side