Informasjon

Helse blant lesbiske og bifile kvinner

Temaside om Korona

Møtet med helsetjenesten

Legens rolle

Kjennskap til pasientens seksuelle orientering har betydning for forebyggende og helsefremmende strategier, medisinsk behandling samt ved å styrke forståelsen for en pasients helse sett i forhold til hennes familie og samfunnet. Legen kan være en nyttig ressurs for lesbiske og biseksuelle kvinner i forbindelse med helsespørsmål, blant annet knyttet til livshendelser som fødsler, død, samliv eller partnerskap. God helsehjelp til lesbiske og bifile kvinner forutsetter spesifikk kunnskap om levekår og helseforhold i denne befolkningsgruppen.

Barrierer i møte med helsetjenesten

Lesbiske og bifile kvinner nøler ofte med å fortelle legen om sin seksuelle orientering av frykt for å møte negative reaksjoner. Utenlandske studier viser at mange leger synes det er vanskelig å snakke med lesbiske om problemer relatert til seksualitet, og noen har åpenbare fordommer mot lesbiske. I en norsk studie svarte 73 prosent av de lesbiske kvinnene at fastlegen kjente deres seksuelle orientering, mens kun 17 prosent av de bifile kvinnene var åpne overfor fastlegen.

Etablering av tillit

Etablering av tillit er avgjørende for å sikre kvalitet i helsetjenesten for lesbiske og bifile kvinner. Leger kan skape en atmosfære som bidrar til åpen og fortrolig kommunikasjon. Et inkluderende språk både hos leger og øvrige helsepersonell, der heteroseksualiteten ikke tas for gitt, skaper en mer avslappet tone.

I konsultasjonen er det viktig å åpne for samtale om alle sider ved seksualitet. Foruten å spørre om seksuell atferd, kan legen spørre om hvem vedkommende lever sammen med, hvem som bør informeres om spørsmål vedrørende sykdom. Å stille disse spørsmålene på en måte som demonstrerer åpenhet til et bredt spekter av svar, åpner for etablering av et tillitsfullt forhold.

Plakater og informasjonsmateriell om homofile og lesbiske på venterommet og på toalettet kan signalisere en aksepterende tone.

Forrige side Neste side