Informasjon

Hormonspiral

Gammel spiral en risiko

En spiral bør skiftes etter tre eller fem år, avhenger av spiral type. Spiraler som blir liggende lang tid over anbefalingen har redusert eller ingen effekt (hormonet brukes opp). Dersom spiralen ligger for lenge kan det også øke risikoen for infeksjoner i livmor og eggledere. Hos kvinner som får satt inn hormonspiral etter fylte 45 år, er det akseptabelt å la spiralen ligge fram til overgangsalder, selv om dette innebærer mer enn fem års brukstid. 

Forrige side Neste side