Informasjon

Hormonspiral

Gammel spiral en risiko

En spiral bør skiftes etter tre til åtte år, avhengig av spiral type. Spiraler som blir liggende i lang tid over anbefalingen, har redusert eller ingen effekt (hormonet brukes opp). Dersom spiralen ligger for lenge kan det også øke risikoen for infeksjoner i livmor og eggledere. Hos kvinner som får satt inn hormonspiral etter fylte 45 år, er det vanlig å la spiralen ligge fram til opphør av menstruasjonene (menopausen).

Forrige side Neste side