Informasjon

Fjerning av P-stav gir hodebry

Vet ikke hvor vanlig problemet er

Kirsten Myhr er leder ved Relis øst som formidler produsentuavhengig legemiddelinformasjon. Hun kan fortelle at de får enkelte bivirkningsmeldinger om dette problemet, men tror at de sikkert har fått for få.

- Det er veldig individuelt hvor flinke legene er til å sette inn implantatet, men vi har også fått meldinger om at enkelte ikke finner igjen implantatet når det skal fjernes. Det er også enkelte rapporter om uønsket graviditet ved bruk av p-stav, selv om antallet sannsynligvis ikke er forskjellig fra andre prevensjonstyper, sier Myhr.

- At vi får meldinger, er avhengig av at legen får mistanke om en sammenheng og melder det. Generelt er bivirkningsrapporteringen altfor lav. Eksempelvis så vi for en god del år siden, at det internasjonalt ble påpekt at en bestemt type spiral ofte knakk i livmoren. Det fantes ingen rapporter om det i Norge. Men da vi spurte gynekologene, viste det seg at de stadig vekk fjernet knekte spiraler operativt - uten å se på det som en systematisk feil. Dermed tok det lang tid før problemet ble oppdaget, sier Myhr.

Forrige side Neste side