Informasjon

Fjerning av P-stav gir hodebry

Uønsket gravid

I følge en rapport fra Verdens Helseorganisasjon er p-stav en av de tryggeste og mest effektive prevensjonsmetodene på markedet. Men ingen prevensjon er perfekt, og selv ved implantater er det to ubehagelige bivirkninger: Blødningsforstyrrelser og ubehaget ved operasjonen der implantatet settes inn under huden eller fjernes, skriver de.

En rapport fra det svenske Läkemedelsverket viste at det i 2004 var meldt om 31 uønskede graviditeter ved bruk av implantat frem til august det året. I sytten av disse oppdaget man i ettertid at implantatet ikke var kommet på plass. To var gravide før de begynte med implantatet.

Forrige side Neste side