Informasjon

Fjerning av P-stav gir hodebry

- Uproblematisk om p-staven er satt inn korrekt

I Felleskatalogen oppgis det at implantater kan støtes ut eller forflytte seg - særlig dersom det ikke er satt inn riktig. I følge Mette Moen, som er spesialist i gynekologi og overlege ved St. Olavs Hospital i Trondheim, er det innføringsteknikken til legene som er avgjørende for hvor lett det er å fjerne p-staven.

- Vi får iblant henvist pasienter fordi fastlegen ikke har klart å fjerne p-staven. Men hvis den blir satt inn korrekt, er det helt uproblematisk å fjerne den. Blir implantatet lagt for dypt inn, blir det vanskeligere. Det er derfor produsenten anbefaler leger som skal sette inn p-stav, å gå på kurs for å lære dette, sier Moen.

- Enkelte leger velger å henvise til spesialist fremfor å sette inn et slikt implantat selv. Det er kanskje en grei ting å gjøre hvis fastlegen er usikker på metoden, sier Moen.

Nylehn er ikke enig i at det kun handler om innleggingsteknikk.

- Den kan være vanskelig å fjerne om den er lagt inn riktig også. Jeg tror det handler om at noen har tettere bindevev og/eller mer fettvev, enn andre, sier Nylehn.

Forrige side Neste side