Informasjon

Fjerning av P-stav gir hodebry

- Noe av det sikreste du får

- En forutsetning for at det skal gå greit å fjerne et p-implantat, er at det legges riktig inn og ikke for dypt. Du skal kjenne staven etter at den er lagt innsier Nils Petter Jørgensen. Han er medisinsk sjef for Organon AS, nå en del av Schering Plough, som er produsent av en av de to implantatene som er i bruk i Norge.

- Når den skal fjernes, legges et lite langsgående snitt på et par millimeter ved den nederste enden på implantatet. Man kan så skyve denne delen ut gjennom huden, ta fatt med en liten pinsett og trekke implantatet ut. Det er ingen heksekunst. Vi kan ikke pålegge leger å gå på kurs for å lære dette, men vi anbefaler det sterkt. Vi sender konsulenter ut til legekontor for å gi legene denne opplæringen, og vi har lister over leger som har tatt kurset. For de som ikke har gjort dette før, anbefaler vi å videresende pasienten til en lege som har tatt kurset, slik at vi er sikre på at implantatet blir satt inn korrekt, sier Jørgensen.

Han har liten tro på at det er mange rapporter om uønsket graviditet ved bruk av p-stav.

- Et slikt implantat er noe av det sikreste du får. Du risikerer ikke å glemme en pille, og effekten avtar ikke ved diarè eller oppkast. Det som kan ha hendt, er at noen enten var gravide før de satte inn implantatet, eller at implantatet ikke har blitt satt på plass i det hele tatt, sier Jørgensen.

Forrige side