Informasjon

Fjerning av P-stav gir hodebry

En p-stav som blir satt like under huden, gir effektiv prevensjon i 3-5 år. Men mange av legene som skal fjerne p-staven, ser på oppgaven med gru.

En p-stav er et implantat som settes like under huden i armen og frigir hormoner som forhindrer svangerskap. Effekten varer i 3-5 år, avhengig av hvilken type man velger. For mange kvinner kan det være praktisk å slippe å tenke mer på p-piller eller lignende prevensjonsmidler. Men for mange leger kan det å fjerne p-staven være en utfordrende oppgave, og flere av legene Nhi.no har snakket med, vil derfor helst ikke sette inn p-stav.

- Aldri mer

Eller som lege Pernille Nylehn uttrykker det i et forum for leger på internett: "Jeg vil aldri mer sette inn slike implantater fordi de graver seg inn i fettvev og bindevev, og all verdens pinsetter får dem ikke ut".

- En p-stav er et fremmedlegeme, og alle som har forsøkt å fjerne et fremmedlegeme som en flis, nål eller lignende, vet at det noen ganger kan være utrolig vanskelig. Og jo lenger den har vært der, jo verre er det. Når du setter inn en p-stav, legger du med vilje et fremmedlegeme under huden. De er glatte og skal ikke være irriterende, men uansett om kroppen reagerer på fremmedlegemet eller ikke, vil det alltid være vanskelig å ta det ut. Å legge inn et fremmedlegeme er å be om trøbbel, uansett hvor "snilt" fremmedlegemet er, sier Nylehn, som er lege ved Orstad legesenter i Klepp.

Vet ikke hvor vanlig problemet er

Kirsten Myhr er leder ved Relis øst som formidler produsentuavhengig legemiddelinformasjon. Hun kan fortelle at de får enkelte bivirkningsmeldinger om dette problemet, men tror at de sikkert har fått for få.

- Det er veldig individuelt hvor flinke legene er til å sette inn implantatet, men vi har også fått meldinger om at enkelte ikke finner igjen implantatet når det skal fjernes. Det er også enkelte rapporter om uønsket graviditet ved bruk av p-stav, selv om antallet sannsynligvis ikke er forskjellig fra andre prevensjonstyper, sier Myhr.

- At vi får meldinger, er avhengig av at legen får mistanke om en sammenheng og melder det. Generelt er bivirkningsrapporteringen altfor lav. Eksempelvis så vi for en god del år siden, at det internasjonalt ble påpekt at en bestemt type spiral ofte knakk i livmoren. Det fantes ingen rapporter om det i Norge. Men da vi spurte gynekologene, viste det seg at de stadig vekk fjernet knekte spiraler operativt - uten å se på det som en systematisk feil. Dermed tok det lang tid før problemet ble oppdaget, sier Myhr.

Kan ikke gjøre noe før virkningen går ut

I noen få tilfeller finner ikke legen igjen implantatet. Hvilken effekt kan dette ha på kroppen?

- Så lenge den har en virkning og avgir hormoner, har den også en bivirkning. Hvis ei jente vil fjerne et implantat på grunn av bivirkninger, får hun da altså ikke gjort det. Dette minner mye om diskusjoner som har gått rundt vaksinasjon mot graviditet og mulighet for å avbryte. Det er nettopp det at du, om den ikke gjenfinnes, ikke får fjernet implantatet, som gjør at det kan bli et problem. Det er ikke noe du kan gjøre før virkningen går ut. Med slike prevensjonsmidler er det viktig at kvinnen får en grundig orientering om risiko, sier Myhr.

Uønsket gravid

I følge en rapport fra Verdens Helseorganisasjon er p-stav en av de tryggeste og mest effektive prevensjonsmetodene på markedet. Men ingen prevensjon er perfekt, og selv ved implantater er det to ubehagelige bivirkninger: Blødningsforstyrrelser og ubehaget ved operasjonen der implantatet settes inn under huden eller fjernes, skriver de.

En rapport fra det svenske Läkemedelsverket viste at det i 2004 var meldt om 31 uønskede graviditeter ved bruk av implantat frem til august det året. I sytten av disse oppdaget man i ettertid at implantatet ikke var kommet på plass. To var gravide før de begynte med implantatet.

- Uproblematisk om p-staven er satt inn korrekt

I Felleskatalogen oppgis det at implantater kan støtes ut eller forflytte seg - særlig dersom det ikke er satt inn riktig. I følge Mette Moen, som er spesialist i gynekologi og overlege ved St. Olavs Hospital i Trondheim, er det innføringsteknikken til legene som er avgjørende for hvor lett det er å fjerne p-staven.

- Vi får iblant henvist pasienter fordi fastlegen ikke har klart å fjerne p-staven. Men hvis den blir satt inn korrekt, er det helt uproblematisk å fjerne den. Blir implantatet lagt for dypt inn, blir det vanskeligere. Det er derfor produsenten anbefaler leger som skal sette inn p-stav, å gå på kurs for å lære dette, sier Moen.

- Enkelte leger velger å henvise til spesialist fremfor å sette inn et slikt implantat selv. Det er kanskje en grei ting å gjøre hvis fastlegen er usikker på metoden, sier Moen.

Nylehn er ikke enig i at det kun handler om innleggingsteknikk.

- Den kan være vanskelig å fjerne om den er lagt inn riktig også. Jeg tror det handler om at noen har tettere bindevev og/eller mer fettvev, enn andre, sier Nylehn.

- Noe av det sikreste du får

- En forutsetning for at det skal gå greit å fjerne et p-implantat, er at det legges riktig inn og ikke for dypt. Du skal kjenne staven etter at den er lagt innsier Nils Petter Jørgensen. Han er medisinsk sjef for Organon AS, nå en del av Schering Plough, som er produsent av en av de to implantatene som er i bruk i Norge.

- Når den skal fjernes, legges et lite langsgående snitt på et par millimeter ved den nederste enden på implantatet. Man kan så skyve denne delen ut gjennom huden, ta fatt med en liten pinsett og trekke implantatet ut. Det er ingen heksekunst. Vi kan ikke pålegge leger å gå på kurs for å lære dette, men vi anbefaler det sterkt. Vi sender konsulenter ut til legekontor for å gi legene denne opplæringen, og vi har lister over leger som har tatt kurset. For de som ikke har gjort dette før, anbefaler vi å videresende pasienten til en lege som har tatt kurset, slik at vi er sikre på at implantatet blir satt inn korrekt, sier Jørgensen.

Han har liten tro på at det er mange rapporter om uønsket graviditet ved bruk av p-stav.

- Et slikt implantat er noe av det sikreste du får. Du risikerer ikke å glemme en pille, og effekten avtar ikke ved diarè eller oppkast. Det som kan ha hendt, er at noen enten var gravide før de satte inn implantatet, eller at implantatet ikke har blitt satt på plass i det hele tatt, sier Jørgensen.