Informasjon

Kombinasjons-p-pille og risiko for blodpropp

Viktig informasjon om hormonell prevensjon og risiko for blodpropp: Når er risikoen økt? Hvilke symptomer skal du være på vakt overfor?

All hormonell prevensjon som inneholder en kombinasjon av et østrogen og et progestogen (kombinasjons-p-piller, p-plaster eller p-ring) øker risikoen for å få blodpropp. Risikoen for blodpropp er liten (5-12 tilfeller per 10 000 kvinner per år), men blodpropper kan være alvorlige og i svært sjeldne tilfeller kan de være dødelige.

Det er viktig at du er klar over hva som kan gi deg en økt risiko for å få blodpropp, hvilke tegn og symptomer du skal være på vakt overfor, og hva du bør gjøre.

 

Følgende kombinasjonspreparater finnes på det norske markedet per februar 2022:

Loette, Melleva, Microgynon, Mirabella, Oralcon, Marvelon, Mercilon, Amorina, Diza, Naiwanel, Yasmin, Yasminelle, Yaz, Yana, Evra, Zoely, Synfase, Qlaira.

Hvilken p-pille bør du velge?

Legemiddelverket anbefaler at jenter som ønsker en kombinasjonspille, starter med en p-pille som inneholder østrogen og levonorgestrel. Eksempler på slike p-piller er Microgynon, Loette og Oralcon. Studier har vist at disse p-pillene gir lavest økning i blodpropprisiko.

I hvilke situasjoner er risikoen for blodpropp økt?

 • Det første året du bruker et hormonelt kombinasjonspreparat (også hvis du starter opp igjen etter en pause på 4 uker eller mer)
 • Dersom du er overvektig (kroppsmasseindeks, BMI, over 30 kg/m2)
 • Dersom du er eldre enn 35 år
 • Dersom du har et nært familiemedlem som har hatt blodpropp i relativt ung alder (f.eks. under 50 år)
 • Dersom du har født i løpet av de siste ukene

Dersom du røyker og er eldre enn 35 år, anbefales det på det sterkeste at du slutter å røyke eller at du bruker en annen prevensjonsmetode enn et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel.

Ta umiddelbart kontakt med lege eller sykehus

Dersom du får noen av symptomene nevnt under:

 • Smerte eller hevelse i ett ben eller én arm, eventuelt sammen med ømhet, varme eller endret hudfarge (blek, rød eller blå). Dette kan være tegn på blodpropp i en av årene i ben eller arm (dyp venetrombose).
 • Plutselig tungpustethet eller rask pust; sterk smerte i brystet som ofte forverres når du puster dypt; plutselig, kraftig hoste uten en klar årsak (eventuelt at du hoster opp blod). Dette kan være tegn på blodpropp i lungene (lungeemboli). Blodpropp i lungen må behandles så raskt som mulig.
 • Brystsmerte i form klemmende smerter, ubehag, trykkfølelse, som kan stråle ut til ryggen, kjeve, hals, mage eller arm. Du kan også få kvelningsfølelse, kaldsvette, kvalme, oppkast eller svimmelhet. Dette kan være tegn på hjerteinfarkt.
 • Svakhet eller nummenhet i ansikt, arm eller ben, gjerne bare på en side av kroppen, vanskeligheter med å snakke eller å forstå; plutselig forvirring; plutselig tap av syn eller uklart syn; sterk hodepine/migrene som er verre enn normalt. Dette kan være tegn på hjerneslag.

Vær oppmerksom på symptomer på blodpropp

Spesielt dersom du:

 • Nettopp har gjennomgått en operasjon.
 • Har vært sengeliggende i lang tid (for eksempel på grunn av skade eller sykdom, eller hvis du har et gipset ben).
 • Er på langvarig reise (flytur på mer enn fire timer).

Hvordan reduserer du faren for blodpropp?

 • Bruk p-pillen fast og unngå unødvendige pauser.
 • Dersom du er fornøyd med p-pillen du bruker, bør du ikke stadig skifte merke.
 • Ikke lån p-piller av andre.
 • Hvis du røyker, bør du slutte med det.

Snakk med legen eller helsesykepleier dersom du lurer på noe.

Si alltid fra til lege, sykepleier eller kirurg

At du bruker et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel dersom du:

 • Skal ha eller nylig har hatt en operasjon.
 • Blir spurt av helsepersonell om du bruker noen legemidler.
 • Ved all kontakt med lege/helsevesenet.

For ytterligere informasjon, les alltid pakningsvedlegget som følger med i pakningen og gå inn på Legemiddelverkets hjemmesider: www.legemiddelverket.no/p-piller

Hvis du tror du har fått en bivirkning som skyldes prevensjonen du bruker, bør du kontakte helsepersonell (lege/sykepleier).

 

Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via www.legemiddelverket.no/pasientmelding.