Informasjon

Nødprevensjon

Nødprevensjon kan være angrepille, eller spiralinnsetting fem til syv dager etter et ubeskyttet samleie. Angrepillen virker antagelig ved at eggløsningen hemmes.

Angrepille kan benyttes som prevensjon etter ett enkelt ubeskyttet samleie. Et minst like godt alternativ er innsetting av spiral innen fem døgn

Vanligvis brukes prevensjon fast (p-piller, minipiller, spiral) eller under samleiet (kondom, pessar). Behovet for et prevensjonsmiddel som kan brukes etter samleiet, er imidlertid åpenbart. På verdensbasis utføres cirka 50 millioner svangerskapsavbrudd/aborter hvert år, hvorav 11.000 i Norge (i 2020). Det finnes to metoder som brukes som nødprevensjon:

  1. Angrepille
  2. Spiralinnsetting

Angrepillen

I Norge finnes det to ulike angrepiller. Den angrepillen som har vært lengst på markedet, inneholder hormonet levonorgestrel (Norlevo®, Levonorgestrel®). Levonorgestrel må tas innen 72 timer etter samleie. Det nyeste alternativet er et medikament med virkestoffet ulipristal (ellaOne®, Femke®). Dette preparatet har dokumentert virketid inntil 120 timer - fem døgn - etter samleie. Behandlingen består av én tablett. Tabletten skal tas så raskt som mulig etter ubeskyttet samleie, helst innen tolv timer, og senest innen 72 timer (tre døgn) for levonorgestrel eller 120 timer (fem døgn) for ulipristal1.

Man antar at virkningen skyldes at eggløsningen hemmes eller utsettes og at befruktning derved unngås. Dersom det først har skjedd en befruktning, kan man ikke forvente effekt2. Angrepillen er med andre ord ikke en abortpille.

Sikkerheten for å ikke bli gravid avtar med økende tid mellom samleie og tablettinntak. Dersom påfølgende menstruasjon er unormal, eller kommer mer enn fem dager forsinket, bør du for sikkerhets skyld ta en svangerskapstest for å utelukke graviditet.

Både levonorgestrel og ulipristal er reseptfrie.

Neste side