Informasjon

Nødprevensjon

Hvor lenge etter samleiet kan angrepillen tas?

Jo tidligere etter et ubeskyttet samleie pillene tas, desto sikrere er metoden. Levonorgestrel er virksomt inntil tre døgn etter ubeskyttet samleie. For ulipristal er det vist at denne tidsfristen kan skyves helt til fem dager. For begge preparatene gjelder at effekten avtar betydelig dersom disse tidsfristene overskrides.

Forrige side Neste side