Informasjon

P-piller for menn - snart en virkelighet?

P-piller for menn har vært etterspurt og forventet i mange år. Nå har forskningen omsider kommet så langt at vi snart bør håpe at også menn kan få flere alternativer enn kondom og sterilisering.

Temaside om Korona

P-piller for menn eller andre hormonpreparater menn kan bruke som tilsvarer kvinnenes p-piller, har vært etterlyst i mange år. En artikkel i Aftenposten refereres det til en undersøkelse der 9000 menn fra ni land i fire kontinenter, fikk spørsmål om hvordan de stilte seg til p-piller for menn. 55 prosent av de spurte var positive til dette. P-piller for kvinner har vært på markedet siden 1960-tallet, så mange mener at det er på tide at menn får et tilsvarende tilbud. De alternative prevensjonsmetodene som menn har kontroll på, er i dag kondom, avbrutt samleie eller sterilisering.

Forplantningsevnen gjenvinnes etter avsluttet behandling

Det forskes mye på dette området, og ulike prevensjonsmidler for menn er under utvikling. Det midlet som er nærmest en kommersiell virkelighet, kombinerer hormonet progesteron med hormonet androgen. Denne kombinasjonen skal kunne hindre produksjonen av sædceller. Behandlingen er et implantat med progesteron kombinert med sprøyter med androgen. Implantatet - som er en liten brikke som opereres inn like under huden - varer i et år, mens du må ha nye sprøyter med androgen hver tredje måned. Tidligere utgaver av denne behandlingen krevde ukentlige sprøyter med androgen, så fire sprøyter i året er et stort fremskritt.

 I en annen studie ble p-sprøyta med progesterong og testosteron gitt annenhver måned. Sprøyta viste seg å være nesten 96 prosent effektiv, men den ga en del bivirkninger. Særlig var humørpåvirkning av lett eller moderat grad en vanlig bivirkning. Til tross for bivirkningene var det ved slutten av forsøkene en stor andel av mennene som sa de kunne tenke seg å bruke et slikt prevensjonsmiddel. Også partnerne deres var positive til det.

En artikkel som ble publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet, viser at menn ikke trenger å bekymre seg for at slik behandling kan gjøre dem sterile. Vissheten om dette er selvsagt avgjørende for menn som vurderer å bruke denne behandlingen.

Ulempen med hormonelle prevensjonsmidler for menn er at de vil gi seksuelle bivirkninger som påvirker mannens seksualitet, og de kan skade sædcellene, noe som øker risikoen for skader på et eventuelt foster/barn.

Tror p-pillen for menn kan bli virkelighet

Det er mange pågående forskningsprosjekt der man utforsker ulike metoder for mannlig prevensjon. Forskerne er optimistiske og tror at en sikker, effekt og reversibel metode skal kunne bli en realitet, selv om den fortsatt er noen år unna.

Ekspertene tror dermed at hormonell prevensjon for menn kan bli en kommersiell virkelighet i løpet av de nærmeste årene.