Informasjon

P-piller - hoppe over mensen

P-piller som gir mulighet til å utsette eller hoppe over menstruasjoner, brukes av kvinner som ønsker å slippe månedlige blødningene, eller som behandling ved blant annet endometriose.

Kortvarig forskyvning av menstruasjon i forbindelse med ferie, eksamener og reiser har vært brukt i mange år. I idretten er langvarig forskyvning av menstruasjonen velkjent. Brukere av p-piller med fast hormonmengde (monofasiske) har da hoppet over tablettfritt intervall eller narretabletter og brukt flere brett sammenhengende. Kvinners holdning til menstruasjonen er i ferd med å endres, og mange ønsker å slippe de månedlige blødningene.

Bør forlenget p-pillesyklus anbefales til vanlige kvinner? Eller bør denne type pillebruk forbeholdes spesielle grupper?1

Gir færre graviditeter?

Ved vanlig p-pillebruk (i 21 + 7 dager) er de fleste ikke-planlagte graviditeter forårsaket av brukersvikt. Det er vist at det å glemme å ta pillen umiddelbart før eller etter sju dagers hormonfritt intervall, gir stor risiko for graviditet, mens forkorting av det pillefrie intervallet reduserer risikoen. Eggløsning kan skje allerede ni til ti dager etter siste pille hvis du glemmer pillene, for eksempel etter den tablettfrie perioden. Studier finner at det er like sikkert å bruke p-piller med vanlig syklus som med forlenget syklus.2

Neste side