Informasjon

P-piller - hoppe over mensen

P-piller som gir mulighet til å utsette eller hoppe over menstruasjoner, brukes av kvinner som ønsker å slippe månedlige blødningene, eller som behandling ved blant annet endometriose.

Kortvarig forskyvning av menstruasjon i forbindelse med ferie, eksamener og reiser har vært brukt i mange år. I idretten er langvarig forskyvning av menstruasjonen velkjent. Brukere av p-piller med fast hormonmengde (monofasiske) har da hoppet over tablettfritt intervall eller narretabletter og brukt flere brett sammenhengende. 

Hva kan være fordeler og ulemper med forlenget eller kontinuerlig bruk av p-pille  sammenliknet med syklisk bruk?

Hvordan påvirkes slimhinnen i livmoren?

Ved p-pillebruk blir slimhinnen i livmoren (endometriet) tynn, og månedlig blødning kan derfor utebli. Det er gjort ultralydundersøkelser av endometriet ved bruk av p-piller med forlenget syklus. Det viser seg at under slik behandling, skjer det ingen oppbygging av endometrievev som trenger å avstøtes i form av menstruasjon. 

Neste side