Informasjon

P-piller - hoppe over mensen

Forskjell i bivirkninger?

Det har vært observert høyere forekomst av småblødninger i begynnelsen av den forlengede p-pillesyklusen. Det ser imidlertid ut til at hyppigheten av uregelmessige blødninger etter flere slike sykluser er den samme som ved tradisjonell bruk av p-piller. Forekomsten av uregelmessige blødninger synes å være høyere for førstegangsbrukere enn for kvinner som har gått over fra tradisjonell bruk av p-piller.

Kvinner som bruker p-piller med forlenget syklus, opplever mindre hodepine. Dette kan muligens forklares ved at en del kvinner får hodepine i den pillefrie perioden ved tradisjonell bruk av p-piller. De opplever også mindre irritasjon i underlivet, slitenhet, oppblåsthet og menstruasjonssmerter.2 

Det er ikke vist sikre forskjeller i forekomst av bivirkninger som brystømhet, kvalme, nervøsitet, svimmelhet, akne, vektforandringer og depresjon mellom tradisjonell og forlenget p-pillesyklus.

Forrige side Neste side