Informasjon

P-piller - hoppe over mensen

Langtidseffekter

Det finnes ingen data omkring langtidseffekter av bruk av p-piller med forlenget syklus. I de studiene som finnes, har man konsentrert seg om hvor godt pillene tolereres, blødningsmønster og graviditetsbeskyttende effekt. Studiene har også vært for små og foregått over for kort tid til at sjeldne bivirkninger og langtidseffekter kan bli oppdaget.

Vanlig p-pillebruk har vist seg å gi redusert risiko for slimhinneforandringer i livmoren, livmorkreft og eggstokkkreft. Hvorvidt denne beskyttende effekten også er til stede ved forlenget p-pillesyklus, er ukjent.

P-pillebruk gir økt risiko for blodpropp, hjerteinfarkt, hjerneslag og brystkreft. Det er foreløpig ikke gjort funn som taler for at forlenget p-pillesyklus gir noen ytterligere økt risiko på grunn av høyere totalt hormoninntak. Det er heller ikke sett noen nedsatt fruktbarhet etter bruk av kontinuerlig eller forlenget p-pillesyklus i forhold til tradisjonell bruk. Det økte hormoninntaket synes ikke å gi en ytterligere forsinkelse før normal eggstokkfunksjon blir gjenopptatt.

Forrige side Neste side