Informasjon

P-piller og uønsket graviditet

Sjansen for uønsket graviditet er markant større ved bruk av p-piller, p-ring eller p-plaster i forhold til for eksempel hormonspiral.

Det viser en ny undersøkelse som er publisert i New England Journal of Medicine.

Studien viser at de som bruker kortvarige prevensjonsmidler, som p-piller, har 20 ganger så stor sjanse for å bli uønsket gravid, sammenlignet med de som bruker implantater – som p-stav eller hormonspiral.

Les også: Ulike prevensjonsmetoder

Mange uønskede svangerskap

Over 7500 kvinner i alderen 14-45 år deltok i studien – samtlige hadde ikke noe ønske om å bli gravid i løpet av året som kom. 75 prosent av kvinnene valgte å bruke p-piller, p-ring eller p-plaster.

I løpet av de 36 månedene studien varte, ble 334 kvinner gravide. 21 av disse kvinnene brukte implantater, mens 133 av kvinnene brukte p-piller, p-ring eller p-plaster.

Les også: Gratis p-piller

Ifølge studien er nesten annenhver graviditet i Storbritannia uønsket, og halvparten av disse igjen skyldes at prevensjonsmetoden svikter. Men forfatterne understreker at disse tallene er høyere i nettopp Storbritannia enn andre land det er naturlig å sammenligne seg med.

Les også: Sikrest med de eldste p-pillene

Unge kvinner slurver mest

Unge kvinner under 21 år har dobbelt så stor sannsynlighet for å bli uønsket gravid enn eldre kvinner over 21 år. Årsaken er gjerne at de glemmer å ta prevensjonen når de skal. Spiral er dyrere enn p-piller, og prisen skal ifølge undersøkelsen være en avgjørende årsak til at mange ikke benytter dette.

Forskerne skriver at de har data som viser at blant jenter mellom 14 og 17 år, som har vært registrert hos primærhelsetjenesten, rapporterte 25 prosent at de som brukte p-piller, glemte å ta pillen til rett tid.

Les også: Nødprevensjon

Disse dataene understreker fordelen ved å tilby ungdom langtidsvirkende prevensjonsmidler som ikke krever at de tas daglig, ukentlig eller månedlig. På den måten kan man redusere uønskede svangerskap i denne aldersgruppen – som er i høyrisikogruppen for å bli gravid uten at de ønsker det.

Forfatterne skriver også at uønsket graviditet kan få negative konsekvenser både på kvinnenes helse, utdannelse og barnets helse.

Spiral til unge jenter?

Spiral anbefales for kvinner som har født barn og som lever i stabile, monogame forhold og uten tidligere bekkeninfeksjoner. Selv om spiral ikke er kontraindisert hos kvinner som ikke har født, har de høyere utstøtings- og graviditets-risiko, og selve innsettingen kan være vanskeligere på grunn av en mindre livmorhule. I tillegg kommer at kvinner som er utsatt for seksuelt overførbare sykdommer, f.eks. gjennom hyppige partnerskifter, har større risiko for å utvikle akutt bekkeninfeksjon. Så på tross av resultatene fra denne studien, så er spiral fortsatt ikke et førstevalg når det gjelder prevensjon til unge jenter.

Kilder

Referanser

  1. www.dagensmedicin.dk
  2. Winner B, Peipert J, et.al. Effectiveness of Long-Acting Reversible Contraception. N Engl J Med 2012; 366:1998-2007 2012; 366: 1998-2007.