Nyhetsartikkel

Prevensjon og optimalt tidsintervall mellom svangerskap

Forskere har sett på effekten av ulike prevensjonsmidler for å finne ut hvilke som gir best mulighet for optimalt intervall mellom fødsler.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Studien ble forhåndspublisert på nett i American Journal of Obstetrics and Gynecology i desember 20131. Deltakerne var 177 644 kvinner fra California. Kvinnene hadde minst to barn. 64 prosent av deltakerne hadde hatt minst 18 måneder mellom svangerskapene, mens resten hadde kortere intervall.

Anbefalt tid mellom svangerskap er minimum 18 måneder.

Mest effektivt med spiral og implantat

Forfatterne fant at de kvinnene som brukte spiral, implantat eller andre typer langvarige prevensjonsmidler, hadde fire ganger så høy sannsynlighet for å oppnå minst 18 måneder mellom to svangerskap, som de som brukte kondom eller andre barrieremetoder.

Mer enn halvparten av kvinnene brukte p-piller, p-ring eller p-plaster. Disse hadde dobbelt så høy sannsynlighet for å oppnå minst 18 måneder mellom to svangerskap, som de som brukte kondom eller andre barrieremetoder.

Resultatene ble ikke annerledes selv om forfatterne vurderte andre faktorer som kunne ha innvirkning, som mors utdannelse, alder og fødested.

Bør få råd om prevensjon etter fødselen

Blant kvinnene som hadde fått rådgivning om familieplanlegging etter den første fødselen, var det 67 prosent høyere sannsynlighet for at det gikk minst 18 måneder mellom svangerskapene, sammenlignet med de som ikke fikk slik veiledning.

Forfatterne konkluderer med at for å oppnå optimal tid mellom fødslene, og slik forbedre fødselsutfallet, bør det vies tid til rådgivning om prevensjon, og tilgang til prevensjon i barselsperioden.

I Norge er det vanlig å få prevensjonsveiledning/råd ved seks-ukers kontrollen etter fødselen.

Les også: Introduksjon til de ulike prevensjonsmetoder

Anbefalt svangerskapsintervall: 18-59 måneder

I en metaanalyse (oversiktsstudie) som ble publisert i the Journal of the American Medical Association i april 20062, så forskerne på hva som er det optimale tidsrommet mellom en fødsel og neste unnfangelse. I denne oversiktsstudien, som inkluderte 67 studier, ble dette tidsrommet vurdert opp mot negative hendelser i og rundt svangerskapet hos mor og barn. Både for lang tid mellom to svangerskap og for kort tid øker risikoen for ulike komplikasjoner. Forfatterne konkluderer med at et tidsrom på mellom 18 måneder og 59 måneder mellom en fødsel og neste unnfangelse er optimalt, ettersom kortere tid enn 18 måneder, eller lengre tid enn 59 måneder, øker risikoen for negative hendelser.

Les også: Den perfekte aldersforskjellen

Kilder

Referanser

  1. De Bocanegra HT, Chang R, Howell M, Darney P. Interpregnancy Intervals: Impact of Postpartum Contraceptive Effectiveness and Coverage. AJOG 2013. www.ajog.org
  2. Conde-Agudelo A, Rosas-Bermúdez A, Kafury-Goeta AC. . Birth spacing and risk of adverse perinatal outcomes: a meta-analysis. JAMA 2006; 295 (15): 1809-23. jama.jamanetwork.com