https://nhi.no/content/images/rsslogo.png NHI.no https://nhi.no/ 114 58 NHI.no NHI.no - Nyhetsfeed Siste nytt fra NHI.no - Norsk Helseinformatikk https://nhi.no/familie/seksualitet-og-prevensjon/rss no-bok Helse Copyright 2021 NHI.no Øvelser som kan gi bedre søvn <p> <a href="/livsstil/egenomsorg/sovnovelser/" title="Øvelser som kan gi bedre søvn"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/pmgxsidebwhnaht842vz/COLOURBOX43865641.jpg" alt="Øvelser som kan gi bedre søvn"/> </a> Tøyning og yoga-øvelser er vist å forbedre søvnkvaliteten. Kanskje noen enkle tøyningsøvelser før sengetid kan gi deg bedre søvn? </p> /livsstil/egenomsorg/sovnovelser/ 15b677a0-e533-4ed9-b1c4-d32c77993943 nhi@nhi.no (nhi.no) 10.06.2021 10.49.24 +00:00 Forskere bak artikler om at nikotin er gunstig ved covid-19 med knytninger til tobakksindustrien <p> <a href="/forskning-og-intervju/forskere-bak-artikler-om-at-nikotin-er-gunstig-ved-covid-med-knytninger-til-tobakksindustrien/" title="Forskere bak artikler om at nikotin er gunstig ved covid-19 med knytninger til tobakksindustrien"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/26wm99qzaerzf0avuyc9/e-sigarett.jpg" alt="Forskere bak artikler om at nikotin er gunstig ved covid-19 med knytninger til tobakksindustrien"/> </a> Flere vitenskapelige artikler som har antydet at røykere har mindre sannsynlighet til å bli syke med covid-19, har blitt diskreditert som følge av forfatternes knytninger til tobakksindustrien. </p> /forskning-og-intervju/forskere-bak-artikler-om-at-nikotin-er-gunstig-ved-covid-med-knytninger-til-tobakksindustrien/ 0171d985-5339-461b-9af7-bf47151bcea4 nhi@nhi.no (nhi.no) 10.06.2021 07.31.47 +00:00 Vaksiner mot stoffmisbruk <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/vaksiner-mot-stoffmisbruk/" title="Vaksiner mot stoffmisbruk"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/ctt28ts3jdd3mbr2gqg5/Fentanyl.jpg" alt="Vaksiner mot stoffmisbruk"/> </a> Immunologiske metoder tas nå i bruk i behandlingen av misbruk og avhengighet av narkotiske stoffer. En særlig interesse knytter seg til en antifentanyl vaksine, sett i lys av opioid overdose krisen i USA. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/vaksiner-mot-stoffmisbruk/ cec4ed51-03b6-4b7b-b179-deb8a6181bd7 nhi@nhi.no (nhi.no) 10.06.2021 07.16.42 +00:00 Gallestase hos gravide <p> <a href="/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/komplikasjoner-i-svangerskapet/gallestase-i-svangerskap/" title="Gallestase hos gravide"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/930t5li125raeqwx3f8v/h-ndkl-e.jpg" alt="Gallestase hos gravide"/> </a> Gallestase hos gravide har sterk kløe som symptom. Kløen er ofte verst om natten, og de fleste som får tilstanden, får den i siste trimester. </p> /familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/komplikasjoner-i-svangerskapet/gallestase-i-svangerskap/ 44351b8f-9c7c-4f32-ae3d-8d0d0a82ffa7 nhi@nhi.no (nhi.no) 09.06.2021 12.44.13 +00:00 Aspirin vs klopidogrel i langtidsbehandlingen etter PCI <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/aspirin-vs-klopidogrel-i-langtidsbehandlingen-etter-pci/" title="Aspirin vs klopidogrel i langtidsbehandlingen etter PCI"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/cabc3tp0qno148o4qnyy/31542-2-angioplastikk-og-stenting.jpg" alt="Aspirin vs klopidogrel i langtidsbehandlingen etter PCI"/> </a> Blodplatehemming bedrer prognosen etter koronar intervensjon. I 6-12 måneder gis to blodplatehemmere, senere fortsettes med livslang monoterapi. Men hva er best - aspirin eller klopidogrel? </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/aspirin-vs-klopidogrel-i-langtidsbehandlingen-etter-pci/ 17a41254-da1f-4ba5-940d-896e87558f83 nhi@nhi.no (nhi.no) 09.06.2021 09.28.22 +00:00 Diabetes type 2: Vekttap kan også gi mindre behov for medisiner <p> <a href="/kosthold/forebyggende-kost-og-sykdom/diabetes-type-2-vekttap-kan-ogsa-gi-mindre-behov-for-medisiner/" title="Diabetes type 2: Vekttap kan også gi mindre behov for medisiner"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/p26x4x3b5znhe36y2vjn/DIett.jpg" alt="Diabetes type 2: Vekttap kan også gi mindre behov for medisiner"/> </a> Personer med diabetes type 2 som klarer å gå ned i vekt, vil også få et bedre blodtrykk og få mindre behov for medisiner. Det viser en studie publisert i tidsskriftet Diabetologia. </p> /kosthold/forebyggende-kost-og-sykdom/diabetes-type-2-vekttap-kan-ogsa-gi-mindre-behov-for-medisiner/ c9b75799-13bc-4060-9b35-7cef70325a30 nhi@nhi.no (nhi.no) 09.06.2021 07.17.38 +00:00 Bildequiz uke 23 2021 <p> <a href="/livsstil/egenomsorg/bildequiz-uke-23-2021/" title="Bildequiz uke 23 2021"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/c9ify9u9j3g0mycvnl8m/9605-2-bildequiz-uke-21.jpg" alt="Bildequiz uke 23 2021"/> </a> Vet du hvilken tilstand personen på bildet har, eller hva som er årsaken til det du ser på bildet? </p> /livsstil/egenomsorg/bildequiz-uke-23-2021/ 6abaa9f9-719c-4cc3-8df3-53789772e537 nhi@nhi.no (nhi.no) 09.06.2021 07.16.47 +00:00 Harris Hip Score /skjema-og-kalkulatorer/kalkulatorer/diverse/harris-hip-score/ ef9d072d-33eb-4b27-9cec-c390cbb38713 nhi@nhi.no (nhi.no) 08.06.2021 09.38.35 +00:00 Proteintilskudd til eldre med lite muskelmasse <p> <a href="/kosthold/ernaring/proteintilskudd-til-eldre-med-lite-muskelmasse/" title="Proteintilskudd til eldre med lite muskelmasse"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/c9bqplel6nfldyoglq0t/COLOURBOX30781829.jpg" alt="Proteintilskudd til eldre med lite muskelmasse"/> </a> Eldre med lite muskelmasse som fikk proteintilskudd, men ikke trening, bevarte muskelmasse og fikk bedre resultater på fysiske tester enn kontrollgruppen som ikke fikk proteintilskudd. </p> /kosthold/ernaring/proteintilskudd-til-eldre-med-lite-muskelmasse/ d5c8a52e-d1ba-4a00-904e-79d358d66683 nhi@nhi.no (nhi.no) 08.06.2021 07.20.35 +00:00 Hjerneblødning og bruk av antitrombotika <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/hjerneblodning-og-bruk-av-antitrombotika/" title="Hjerneblødning og bruk av antitrombotika"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/09xgtb2ggbywytivwmph/Intracerebral_bl-dning.jpg" alt="Hjerneblødning og bruk av antitrombotika"/> </a> Antikoagulasjonsmidler og blodplatehemmere øker risikoen for intracerebral hjerneblødning, men i hvilken grad har nye medikamenter påvirket insidensen av denne komplikasjonen? </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/hjerneblodning-og-bruk-av-antitrombotika/ 2b9f447a-2017-41df-9123-298ad90ce73d nhi@nhi.no (nhi.no) 08.06.2021 07.01.57 +00:00 Pustevansker hos nyfødte <p> <a href="/symptomsjekker/symptomer/pustevansker-hos-nyfodte/" title="Pustevansker hos nyfødte"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/0419x4zudoyvcfazkcic/54684-2-tungpusthet.jpg" alt="Pustevansker hos nyfødte"/> </a> Hvesing oppstår når luft passerer gjennom trange luftveier eller med høy hastighet gjennom (nesten) normale luftveier. </p> /symptomsjekker/symptomer/pustevansker-hos-nyfodte/ e7da7bcf-e700-4e11-8666-bbc376ef1c6a nhi@nhi.no (nhi.no) 08.06.2021 05.52.21 +00:00 Atrieflimmer og atrieflutter <p> <a href="/sykdommer/hjertekar/hjertearytmier/atrieflimmer-og-flutter/" title="Atrieflimmer og atrieflutter"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/mztmzs6n66gg0lu1fnih/30488-2-unormalt-ekg.jpg" alt="Atrieflimmer og atrieflutter"/> </a> Ved atrieflimmer og atrieflutter utløses elektriske impulser fra høyre forkammer mye raskere enn normalt. Atrieflutter er en roligere variant enn atrieflimmer. </p> /sykdommer/hjertekar/hjertearytmier/atrieflimmer-og-flutter/ bb95a0e2-399d-4649-8607-db7f81adc9ac nhi@nhi.no (nhi.no) 08.06.2021 04.44.14 +00:00 For helsepersonell: HPV rammer ikke bare yngre aldersgrupper <p> <a href="/annonsorinnhold/msd/Hvorfor-bor-voksne-ta-HPV-vaksine/" title="For helsepersonell: HPV rammer ikke bare yngre aldersgrupper"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/qu1xtpxazicc7ojpfdpw/iStock-1172074163_Cropped.jpg" alt="For helsepersonell: HPV rammer ikke bare yngre aldersgrupper"/> </a> MSD inviterer allmennleger, sykepleiere, farmasøyter og gynekologer til et nytt interaktivt møte med patolog og overlege Sveinung Wergeland Sørbye og professor emeritus og gynekolog Ole-Erik Iversen. </p> /annonsorinnhold/msd/Hvorfor-bor-voksne-ta-HPV-vaksine/ f2f9fb8a-c4cd-4daa-899a-bb06a25bdf4d nhi@nhi.no (nhi.no) 07.06.2021 12.00.00 +00:00 Overvekt ved type 1 diabetes <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/overvekt-ved-type-1-diabetes/" title="Overvekt ved type 1 diabetes"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/kurv6b54gq33j546pztv/Insulininjeksjon.jpg" alt="Overvekt ved type 1 diabetes"/> </a> Forekomsten av overvekt og fedme blant pasienter med type 1 diabetes øker raskere enn i befolkningen forøvrig, ifølge tall fra USA. Hva er forklaringen og hva kan man gjøre? </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/overvekt-ved-type-1-diabetes/ 806a1b78-14ae-49e5-b9ae-8b9aad752f60 nhi@nhi.no (nhi.no) 07.06.2021 08.36.41 +00:00 Seks gode matvalg om du har diabetes type 2 <p> <a href="/kosthold/forebyggende-kost-og-sykdom/seks-gode-matvalg-om-du-har-diabetes-type-2/" title="Seks gode matvalg om du har diabetes type 2"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/bjxeojzjoyv43i7lajsv/Sunn_mat.jpg" alt="Seks gode matvalg om du har diabetes type 2"/> </a> Her er oversikt over matvarer som kan være smarte valg for deg med diabetes type 2. </p> /kosthold/forebyggende-kost-og-sykdom/seks-gode-matvalg-om-du-har-diabetes-type-2/ b8ab05c6-37e5-4035-8b46-abf33beeff41 nhi@nhi.no (nhi.no) 07.06.2021 08.25.51 +00:00 Aktinisk keratose residiverer hyppig <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/aktinisk-keratose-residiverer-hyppig/" title="Aktinisk keratose residiverer hyppig"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/yzumttogbn1kqnvm9jiv/10700-2-aktinisk-keratose-horn.jpg" alt="Aktinisk keratose residiverer hyppig"/> </a> Aktinisk keratose er en potensielt premalign tilstand. Årlig malign transformasjonsrate er beregnet til 0.6 prosent. En rekke behandlinger brukes, men de har en skuffende høy residivrate. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/aktinisk-keratose-residiverer-hyppig/ 42e851e0-4dcb-476d-b40d-ae4c54470bd1 nhi@nhi.no (nhi.no) 07.06.2021 08.19.12 +00:00 Diabetes type 2: – Mange pasienter risikerer å gå glipp av viktig behandling <p> <a href="/annonsorinnhold/boehringer-ingelheim/diabetes-type-2-ekspertintervju/" title="Diabetes type 2: – Mange pasienter risikerer å gå glipp av viktig behandling"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/tvbkjjlnakpmu4477cc4/iStock-1196485587_Cropped.jpg" alt="Diabetes type 2: – Mange pasienter risikerer å gå glipp av viktig behandling"/> </a> – Fastleger bør sette seg inn i behandling av diabetes type 2 med samtidig hjerte- og nyresykdom, mener overlege Trond Geir Jenssen. </p> /annonsorinnhold/boehringer-ingelheim/diabetes-type-2-ekspertintervju/ 1a0bd371-81fb-486a-bbd9-58be389e96ac nhi@nhi.no (nhi.no) 03.06.2021 11.00.00 +00:00 Quiz: Bad og badevett <p> <a href="/quiz/bad-og-badevett-quiz/" title="Quiz: Bad og badevett"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/me9bb9jlolfcbfm5gvfp/52616-2-sommer.jpg" alt="Quiz: Bad og badevett"/> </a> Sommer og sol betyr badetid. Trygg og god bading krever litt forsiktighet. Om du tar denne quizen og får alt rett, har du nok godt badevett! </p> /quiz/bad-og-badevett-quiz/ e65bc0be-ac42-4fcf-98a7-ab82a10ee9ca nhi@nhi.no (nhi.no) 03.06.2021 07.40.46 +00:00 Sterk sammenhengen mellom kronisk smerte og øresus (tinnitus) <p> <a href="/livsstil/egenomsorg/Sterk-sammenhengen-mellom-kronisk-smerte-og-oresus-tinnitus/" title="Sterk sammenhengen mellom kronisk smerte og øresus (tinnitus)"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/sgxnz9v06uvvzlr1yqhr/tinnitus.jpg" alt="Sterk sammenhengen mellom kronisk smerte og øresus (tinnitus)"/> </a> En studie fra Folkehelseinstituttet har funnet en klar sammenheng mellom kroniske smerter og tinnitus. Jo mer plagsom tinnitusen er, jo sterkere er sammenhengen. </p> /livsstil/egenomsorg/Sterk-sammenhengen-mellom-kronisk-smerte-og-oresus-tinnitus/ 8427deee-3f68-404e-9e9a-fbb616966ff3 nhi@nhi.no (nhi.no) 03.06.2021 07.37.53 +00:00 Fysisk aktivt yrke - påvirkes livslengden? <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/fysisk-aktivt-yrke-pavirkes-livslengden/" title="Fysisk aktivt yrke - påvirkes livslengden?"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/mlqfin70lt2jfdckobhi/11976-2-taktekker.jpg" alt="Fysisk aktivt yrke - påvirkes livslengden?"/> </a> Fysisk aktivitet på fritiden er sunt for folkehelsen, men gjelder det også for fysisk aktivitet i jobben? </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/fysisk-aktivt-yrke-pavirkes-livslengden/ dca32795-0224-4899-93fa-8e731e8f49d9 nhi@nhi.no (nhi.no) 03.06.2021 07.35.26 +00:00 Bildequiz uke 22 <p> <a href="/livsstil/egenomsorg/bildequiz-uke-22/" title="Bildequiz uke 22"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/4yuu78heux5cxl85trvl/11387-2-bildequiz-uke-12.jpg" alt="Bildequiz uke 22"/> </a> Vet du hvilken tilstand personen på bildet har, eller hva som er årsaken til det du ser på bildet? </p> /livsstil/egenomsorg/bildequiz-uke-22/ 8dba78f2-60fe-4bda-bc40-a88873bd12bd nhi@nhi.no (nhi.no) 02.06.2021 08.54.00 +00:00 Stadig flere eldre holder seg friske og selvhjulpne <p> <a href="/livsstil/egenomsorg/stadig-flere-eldre-holder-seg-friske-og-selvhjulpne-lengre/" title="Stadig flere eldre holder seg friske og selvhjulpne"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/ats79p3o3mn4wwxbw4ys/Senior.jpg" alt="Stadig flere eldre holder seg friske og selvhjulpne"/> </a> En ny studie har undersøkt hvordan funksjonsnivået hos eldre over 70 år har endret seg over tid. Den viser at eldre mennesker i Norge får stadig flere funksjonsfriske leveår og fungerer godt i hverdagen. </p> /livsstil/egenomsorg/stadig-flere-eldre-holder-seg-friske-og-selvhjulpne-lengre/ 1b9de37d-7746-499f-ab3d-b4849d353fd7 nhi@nhi.no (nhi.no) 02.06.2021 08.48.08 +00:00 Sosial angstforstyrrelse blant barn og unge <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/sosial-angstforstyrrelse-blant-barn-og-unge/" title="Sosial angstforstyrrelse blant barn og unge"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/isqauid6wo02lj3xf469/5288-2-pc-bruk.jpg" alt="Sosial angstforstyrrelse blant barn og unge"/> </a> Kogntiv atferdsterapi er den anbefalte behandlingen av sosial angstforstyrrelse, men slik behandling er lite tilgjengelig for barn og unge. Hvilken effekt har et internettbasert tilbud? </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/sosial-angstforstyrrelse-blant-barn-og-unge/ 5fe33f66-4692-4bcf-9b63-30d9df34d7bc nhi@nhi.no (nhi.no) 02.06.2021 08.44.17 +00:00 Astma hos idrettsutøvere <p> <a href="/trening/aktivitet-og-helse/doping/astma-hos-idrettsutovere/" title="Astma hos idrettsutøvere"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/ep61q9pqeboh376mu78p/Sv-mmer.jpg" alt="Astma hos idrettsutøvere"/> </a> Astma og anstrengelsesutløst bronkospasme rammer eliteidrettsutøvere oftere enn normalbefolkningen. Studier tyder på at utøvernes pustemønster, treningsmengde og treningsmiljø spiller en rolle. </p> /trening/aktivitet-og-helse/doping/astma-hos-idrettsutovere/ 4a47a907-1410-4684-89e1-b4fb8a2f8084 nhi@nhi.no (nhi.no) 01.06.2021 13.29.27 +00:00 Rot i e-reseptene? Slik rydder du <p> <a href="/annonsorinnhold/helsedirektoratet/rot-i-e-reseptene/" title="Rot i e-reseptene? Slik rydder du"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/qvcsrdqurhf7ifsmup6e/synnovekaveh.jpg" alt="Rot i e-reseptene? Slik rydder du"/> </a> Legene kan rydde mer i de elektroniske reseptene slik at pasientskader unngås, påpeker den kjente legen Kaveh Rashidi. Her gir han ryddetips sammen med ryddeglade Synnøve Skarbø: </p> /annonsorinnhold/helsedirektoratet/rot-i-e-reseptene/ 6976050a-ae79-4226-847b-743715bca854 nhi@nhi.no (nhi.no) 01.06.2021 10.21.00 +00:00 Hvorfor gjesper vi? <p> <a href="/livsstil/egenomsorg/hvorfor-gjesper-vi/" title="Hvorfor gjesper vi?"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/gm4jyp6esg5i0aw51v9v/gjesp.jpg" alt="Hvorfor gjesper vi?"/> </a> Gjesper du nå? Kanskje trenger du å kjøle ned hjernen, har sovet lite, eller er veldig empatisk? </p> /livsstil/egenomsorg/hvorfor-gjesper-vi/ adef7e82-008d-467c-be0c-873f71c9d029 nhi@nhi.no (nhi.no) 01.06.2021 07.15.36 +00:00 Schizofreni - injeksjoner eller perorale antipsykotika? <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/schizofreni-injeksjoner-eller-perorale-antipsykotika/" title="Schizofreni - injeksjoner eller perorale antipsykotika?"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/v28a69dkotumvklrijq6/Injeksjon.jpg" alt="Schizofreni - injeksjoner eller perorale antipsykotika?"/> </a> Hvilken vedlikeholdsbehandling bør gis til pasienter med schizofreni, langtidsvirkende injeksjoner eller perorale antipsykotika? </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/schizofreni-injeksjoner-eller-perorale-antipsykotika/ d74f3635-1186-4770-8106-83823ff79627 nhi@nhi.no (nhi.no) 01.06.2021 07.12.08 +00:00 Syk av lakris <p> <a href="/kosthold/forebyggende-kost-og-sykdom/syk-av-lakris/" title="Syk av lakris"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/u9w14eyw2imc4rrjjxlj/10012-2-lakris-godteri.jpg" alt="Syk av lakris"/> </a> Høyt og regelmessig inntak av lakris er ikke bare dårlig nytt for tennene - det kan også gi høyt blodtrykk, forstyrrelser i kroppens kaliumbalanse, hjerterytmeforstyrrelser og i verste fall føre til død. </p> /kosthold/forebyggende-kost-og-sykdom/syk-av-lakris/ fdaedf06-6ef9-45fa-858d-b2d09fe305bc nhi@nhi.no (nhi.no) 31.05.2021 09.30.00 +00:00 Påvirker gluten kognitiv funksjon? <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/pavirker-gluten-kognitiv-funksjon/" title="Påvirker gluten kognitiv funksjon?"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/1linx0g12due0w33rbjm/Gluten_free.jpg" alt="Påvirker gluten kognitiv funksjon?"/> </a> Blant mange har det oppstått en oppfatning om at gluten er uheldig for vår kognitive funksjon. Stemmer det? </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/pavirker-gluten-kognitiv-funksjon/ b3e4a5cb-a79a-4048-896b-1e5ef7ff5117 nhi@nhi.no (nhi.no) 31.05.2021 09.28.43 +00:00 Anstrengelsesutløst bronkospasme <p> <a href="/sykdommer/lunger/astma/astma-anstrengelsesutlost/" title="Anstrengelsesutløst bronkospasme"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/pjbedp6m6ngu3sc1hm33/10569-2-langrenn.jpg" alt="Anstrengelsesutløst bronkospasme"/> </a> Pustevansker som ligner astma og som utløses av anstrengelse (høyintensitets-kondisjonstrening) kalles anstrengelsesutløst bronkospasme. Pustevanskene er mye større enn treningsmengden tilsier. </p> /sykdommer/lunger/astma/astma-anstrengelsesutlost/ dc696be8-4389-4e36-9a30-bcdc50a1376e nhi@nhi.no (nhi.no) 30.05.2021 09.54.50 +00:00 Quiz: Diabetes type 1 og 2 er to forskjellige sykdommer <p> <a href="/quiz/diabetes-type-1-vs-type-2-quiz/" title="Quiz: Diabetes type 1 og 2 er to forskjellige sykdommer"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/5d8fj56i47d09e22xmiu/10207-2-diabetes.jpg" alt="Quiz: Diabetes type 1 og 2 er to forskjellige sykdommer"/> </a> Det vi normalt omtaler som diabetes, heter egentlig diabetes mellitus. Det finnes to typer diabetes mellitus, type 1- og type 2. Diabetes type 2 er omtrent 10 ganger vanligere enn type 1. </p> /quiz/diabetes-type-1-vs-type-2-quiz/ 042114be-c4ee-49e2-91f6-7696473eff95 nhi@nhi.no (nhi.no) 27.05.2021 14.01.45 +00:00 Mandler kan redusere alderstegn <p> <a href="/kosthold/forebyggende-kost-og-sykdom/mandler-kan-redusere-alderstegn/" title="Mandler kan redusere alderstegn"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/7dju51kynm73ikaf2v8u/Glad.jpg" alt="Mandler kan redusere alderstegn"/> </a> Daglig inntak av mandler kan bedre ansiktsrynker og pigmentintensitet som oppstår på grunn av UV-stråler. </p> /kosthold/forebyggende-kost-og-sykdom/mandler-kan-redusere-alderstegn/ 41922df0-df3d-45fd-978b-8e4eacf7ce63 nhi@nhi.no (nhi.no) 27.05.2021 07.45.32 +00:00 Musikk som sovemedisin <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/musikk-som-sovemedisin/" title="Musikk som sovemedisin"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/5wucv75zbfj89f1vyat9/S-vnproblemer.jpg" alt="Musikk som sovemedisin"/> </a> Søvnproblemer er vanlige blant eldre mennesker. Musikkterapi ser ut til å ha en gunstig effekt på søvnen ifølge to systematiske oversikter. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/musikk-som-sovemedisin/ 15eb2fc5-ee04-4f69-b330-fbb241195471 nhi@nhi.no (nhi.no) 27.05.2021 07.27.57 +00:00 Shoppingavhengighet - en lidelse som blir stadig vanligere <p> <a href="/psykisk-helse/psykiske-lidelser/shoppingavhengighet-en-lidelse-som-blir-stadig-mer-vanlig/" title="Shoppingavhengighet - en lidelse som blir stadig vanligere"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/jbxc2ww3cnoykbfqldjy/Shoppingavhengighet.jpg" alt="Shoppingavhengighet - en lidelse som blir stadig vanligere"/> </a> Overdreven kjøp og shopping kan være så alvorlig at det kan bli en  lidelse. Her kan du lese om symptomer og behandling. </p> /psykisk-helse/psykiske-lidelser/shoppingavhengighet-en-lidelse-som-blir-stadig-mer-vanlig/ a6ce7c9a-bd92-4bc9-9e7f-c33213a47ab6 nhi@nhi.no (nhi.no) 27.05.2021 07.17.33 +00:00 Ankelblodtrykk /illustrasjoner/hjertekar/illustrasjoner/ankelblodtrykk/ 88658f5c-977f-462c-a377-25032f417bcc nhi@nhi.no (nhi.no) 26.05.2021 11.11.36 +00:00 Bildequiz uke 21 2021 <p> <a href="/livsstil/egenomsorg/bildequiz-uke-21-2021/" title="Bildequiz uke 21 2021"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/4ex9ujlqyvaeixneynlj/10727-2-bildequiz-uke-21.jpg" alt="Bildequiz uke 21 2021"/> </a> Vet du hvilken tilstand denne personen har, eller hva som er årsaken til det du ser på bildet? </p> /livsstil/egenomsorg/bildequiz-uke-21-2021/ 49952a07-55b2-4a67-8c22-19339617b239 nhi@nhi.no (nhi.no) 26.05.2021 07.33.27 +00:00 Foreldre til tidlig utviklede tenåringer tillater oftere alkohol <p> <a href="/familie/barn/pubertet/foreldre-til-tidlig-utviklede-tenaringer-tillater-oftere-alkohol/" title="Foreldre til tidlig utviklede tenåringer tillater oftere alkohol"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/7188ns089mcugo3ws3op/Ten-ring_og_alkohol.jpg" alt="Foreldre til tidlig utviklede tenåringer tillater oftere alkohol"/> </a> Foreldre til ungdommer som kommer tidlig i puberteten, er mindre strenge med alkohol. Men forskere bak en ny studie minner om at modne ungdommer ikke tåler alkohol bedre. </p> /familie/barn/pubertet/foreldre-til-tidlig-utviklede-tenaringer-tillater-oftere-alkohol/ c0bc9c63-c4a1-40fd-9006-9916347dc3d0 nhi@nhi.no (nhi.no) 26.05.2021 07.23.03 +00:00 mRNA-vaksine gitt etter virusvektor vaksine, hva vet vi? <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/mrna-vaksine-gitt-etter-virusvektor-vaksine-hva-vet-vi/" title="mRNA-vaksine gitt etter virusvektor vaksine, hva vet vi?"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/kh50q535nzxhsgis2u7z/COLOURBOX48600016.jpg" alt="mRNA-vaksine gitt etter virusvektor vaksine, hva vet vi?"/> </a> Er det trygt å kombinere ulike vaksiner mot covid-19, og vil jeg få like god effekt? Det er det mange som spør seg om i disse dager. Per i dag har vi ingen sikre svar, men forskere ved Oxford universitetet prøver nå å finne svar. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/mrna-vaksine-gitt-etter-virusvektor-vaksine-hva-vet-vi/ dc64c5c9-a3d7-4e6c-8802-b4418e80c6c9 nhi@nhi.no (nhi.no) 26.05.2021 07.20.38 +00:00 Munnbind og trening <p> <a href="/trening/aktivitet-og-helse/treningsrad-generelle/munnbind-og-trening/" title="Munnbind og trening"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/vtz1kplhs2i56702jbie/Treningogmunnbind.jpg" alt="Munnbind og trening"/> </a> En studie som har sett på bruk av munnbind i tøy under trening, fant at deltagerne følte seg mer kortpustet og opplevde mer klaustrofobi enn de gjorde når de trente uten munnbind. Treningsøktene ble også kortere. </p> /trening/aktivitet-og-helse/treningsrad-generelle/munnbind-og-trening/ 507cf2b3-a719-4d85-bb7c-671597e6e021 nhi@nhi.no (nhi.no) 25.05.2021 08.59.52 +00:00 Verdens ernæringssituasjon i 2021 <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/verdens-ernaringssituasjon-i-2021/" title="Verdens ernæringssituasjon i 2021"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/ie7zhn4dsmzmxzexgxwv/Fast_food.jpg" alt="Verdens ernæringssituasjon i 2021"/> </a> Pandemien har forsterket den globale utviklingen med et stadig dårligere kosthold. Ikke bare i form av matmangel, men i økende grad en omlegging til mer en mer usunn kost og inntak av ultraprosessert mat. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/verdens-ernaringssituasjon-i-2021/ 88f73a9f-a1dd-4488-b999-3ee0556a9771 nhi@nhi.no (nhi.no) 25.05.2021 07.48.50 +00:00