Informasjon

Abort - det vanskelige valget

Få valg er så endelige som det å måtte velge mellom å ta abort, eller å føde et barn. For som koordinator ved Amathea Trøndelag sier; - Dette er et valg som du ikke kan kompromisse. Enten tar du abort, eller så får du barn.

Amathea er en gratis rådgivingstjeneste for gravide. Vi oppsøker Amatheas kontor i Trondheim for å høre mer om hvilke tanker og følelser som er vanlige i forbindelse med et valg som for mange er vanskelig. - De som tar kontakt med oss etter en abort, er de som synes det er vanskelig. De som synes det går greit, har jo ikke behov for vårt tilbud, påpeker koordinator ved Amathea i Trondheim, Liv Astrid Bagøien Lamvik.

Mangler tid

Dersom man vurderer abort, har man krav på råd og veiledning. Men av og til kan den tiden man får hos legen, føles litt knapp til å diskutere et så omfattende valg. - Det vi kan tilby som leger mangler, er tid. Derfor mener vi at vi er et godt supplement til den hjelpen man kan få hos lege og på sykehus, sier Bagøien Lamvik.

Problemet for mange er at tiden du skal bruke på å bestemme deg, er knapp. Ofte er du 5-6 uker på vei når du oppdager graviditeten. Skal du for eksempel ta medisinsk abort, må du gjøre det før utgangen av uke ni. I realiteten har du da bare to-tre uker til å tenke deg om. - Noen kvinner synes det hele gikk for fort, og at de ikke hadde nok tid til å tenke godt gjennom ting. Andre ønsker at ting skal skje fort, og vil ha det overstått, sier Bagøien Lamvik.

Neste side