Informasjon

Abort - det vanskelige valget

Flinke til å ta hensyn

- Det å gå på akkord med seg selv kan oppleves vanskelig. Men kvinner lever ikke i et vakuum, og de er flinke til å ta hensyn. Dette er jo en situasjon hvor man heller ikke kan inngå et kompromiss. Når hun vil ha barn, mens han ikke vil, kommer kvinnen under et veldig sterkt press. Dersom han sier at hans liv blir ødelagt om de får barn, føler kvinnen seg ofte sveket. Noen får klar beskjed om at forholdet er over dersom hun beholder barnet. Det vi ofte ser når kvinnen har tatt abort på dette grunnlaget, er at det ikke er uvanlig at forholdet blir brutt kort tid etter aborten. Et annet problem som kan oppstå, er at han vil at hun skal bli fort ferdig med det, og at hun ikke føler at hun får rom til å sørge, sier Bagøien Lamvik.

Forrige side Neste side