Informasjon

Abort - det vanskelige valget

Kvinnens valg

Et annet eksempel er en 16 år gammel jente som plutselig var blitt veldig aggressiv etter en abort, noe som gjorde familien bekymret. - Det hun sa da hun kom til oss, var at ingen hadde spurt henne om det hadde noe med aborten å gjøre. Da hun ble gravid, var foreldrene raske til å ta kontakt med lege, og det ble hurtig søkt om abort. De voksne tok avgjørelsene over hodet på henne, og hun ble ikke spurt om hva hun ville. Foreldrene ønsker bare det beste for datteren, men det er viktig å ta på alvor at det er kvinnens valg. Jeg forstår også at menn har behov for å være ærlig om hva de føler. Samtidig er det viktig at man ikke påfører kvinnen utilbørlig press, sier Bagøien Lamvik.

Forrige side Neste side