Informasjon

Abort - det vanskelige valget

Ranger og sorter

Å være i valg er noe de fleste opplever som slitsomt. For det valget du tar er definitivt. Det har ingen angrefrist. Verken om du velger å få barn, eller om du tar abort. Hvordan skal man så foreta et best mulig valg?

- Du må finne ut hva som er viktigst for deg. Hva kan du best leve med i fremtiden? Du må rangere og sortere, slik at du får oversikt over de kaotiske tankene. Tre viktige momenter er praktiske ting, - altså økonomi, livssituasjon og studier for eksempel. Følelsesmessige ting kommer som neste punkt, altså partneren, familien, opplevelsen av støtte. Som nummer tre kommer etiske dilemma, følelse av hva som er rett og galt, livssyn, eget og omgivelsenes syn på abort, sier Bagøien Lamvik.

Forrige side Neste side