Informasjon

Abort - det vanskelige valget

Snakk med noen

Når man eventuelt opplever at en tidligere abort kan bli vanskelig, varierer. Noen ringer Amathea for å få en avtale dagen etter en abort. Andre kan ta kontakt etter 2 år, 5 år, eller 15 år.

- Utgangspunktet er kvinnens ståsted og hennes følelser. Vi tar ikke stilling til valget eller valget som er tatt. Vi jobber mye med å være bevisste på hvilke spørsmål vi stiller og ikke stiller. For vi skal ikke påføre kvinnen noe hun ikke har. Vi skal avdekke hvilke behov hun har, og hva hun ønsker å snakke om, sier Bagøien Lamvik.

Sist men ikke minst anbefaler Amathea at du snakker med noen du stoler på om valget. Enten det er partner, familie, venner, legen din eller Amathea.

Forrige side Neste side