Informasjon

Abort - det vanskelige valget

Få valg er så endelige som det å måtte velge mellom å ta abort, eller å føde et barn. For som koordinator ved Amathea Trøndelag sier; - Dette er et valg som du ikke kan kompromisse. Enten tar du abort, eller så får du barn.

Amathea er en gratis rådgivingstjeneste for gravide. Vi oppsøker Amatheas kontor i Trondheim for å høre mer om hvilke tanker og følelser som er vanlige i forbindelse med et valg som for mange er vanskelig. - De som tar kontakt med oss etter en abort, er de som synes det er vanskelig. De som synes det går greit, har jo ikke behov for vårt tilbud, påpeker koordinator ved Amathea i Trondheim, Liv Astrid Bagøien Lamvik.

Mangler tid

Dersom man vurderer abort, har man krav på råd og veiledning. Men av og til kan den tiden man får hos legen, føles litt knapp til å diskutere et så omfattende valg. - Det vi kan tilby som leger mangler, er tid. Derfor mener vi at vi er et godt supplement til den hjelpen man kan få hos lege og på sykehus, sier Bagøien Lamvik.

Problemet for mange er at tiden du skal bruke på å bestemme deg, er knapp. Ofte er du 5-6 uker på vei når du oppdager graviditeten. Skal du for eksempel ta medisinsk abort, må du gjøre det før utgangen av uke ni. I realiteten har du da bare to-tre uker til å tenke deg om. - Noen kvinner synes det hele gikk for fort, og at de ikke hadde nok tid til å tenke godt gjennom ting. Andre ønsker at ting skal skje fort, og vil ha det overstått, sier Bagøien Lamvik.

Opplever sorg

Abort er en av få ting som fortsatt er temmelig tabubelagt. Det er ikke noe man snakker om. Fortsatt har kvinner en ydmyk holdning til møtet med helsevesenet i en slik situasjon. De tenker gjerne om seg selv at de har vært uansvarlige, har tanker som "tenk at jeg har vært så dum" og lignende. Disse følelsene er noe de ofte bærer på alene.

- Dersom man mister et barn eller opplever en dødfødsel, er det offentlig. Familien vet det, og det er lov til å sørge. Når du velger abort, er det ditt eget valg. Hvem skal du da klandre? De kvinnene som kommer til oss har ofte en sorg og taps reaksjon. Da er det viktig med sorgarbeid, og det hjelper vi dem med. For uansett om du synes valget du tok var riktig eller ikke, kan det føles ubehagelig i ettertid, sier Bagøien Lamvik.

Du er ikke alene

- Når vi snakker med en kvinne, avdekker vi noe som er der, og jeg tror det letter de som har en personlig smerte å høre om andre som har det likedan. Det gjør kanskje ikke sorgen lettere, men du opplever at det er lov til å ha de følelsene du har.

Det som er viktig når du bearbeider en slik sorg, er å alminneliggjøre følelsene. Du er ikke alene om å ha sterke følelser knyttet til en abort. - Men det kan være viktig for kvinnene å få bearbeidet sine reaksjoner og komme seg videre, sier Bagøien Lamvik.

Kan skje hvem som helst

Fordommer og tabuer rundt abort oppstår fordi det er noe vi ikke snakker om. Mange opplever det som flaut, at du har vært uansvarlig og blitt uplanlagt gravid. - Men vi erfarer at det kan skje hvem som helst. Vi har hatt brukere fra 13 år til 45 år. Det er mange ting som spiller inn, så ingen skal føle seg kjepphøy, sier Lamvik.

Lamvik forteller om en pasient som kom til samtaler. Hun var student og hadde blitt veldig deprimert etter å ha tatt abort. Hun klarte ikke å konsentrere seg om studiene og var blitt sint og avvisende overfor samboeren som hadde ønsket abort. Selv hadde hun ikke ønsket det, men gjorde det for hans del.

Flinke til å ta hensyn

- Det å gå på akkord med seg selv kan oppleves vanskelig. Men kvinner lever ikke i et vakuum, og de er flinke til å ta hensyn. Dette er jo en situasjon hvor man heller ikke kan inngå et kompromiss. Når hun vil ha barn, mens han ikke vil, kommer kvinnen under et veldig sterkt press. Dersom han sier at hans liv blir ødelagt om de får barn, føler kvinnen seg ofte sveket. Noen får klar beskjed om at forholdet er over dersom hun beholder barnet. Det vi ofte ser når kvinnen har tatt abort på dette grunnlaget, er at det ikke er uvanlig at forholdet blir brutt kort tid etter aborten. Et annet problem som kan oppstå, er at han vil at hun skal bli fort ferdig med det, og at hun ikke føler at hun får rom til å sørge, sier Bagøien Lamvik.

Kvinnens valg

Et annet eksempel er en 16 år gammel jente som plutselig var blitt veldig aggressiv etter en abort, noe som gjorde familien bekymret. - Det hun sa da hun kom til oss, var at ingen hadde spurt henne om det hadde noe med aborten å gjøre. Da hun ble gravid, var foreldrene raske til å ta kontakt med lege, og det ble hurtig søkt om abort. De voksne tok avgjørelsene over hodet på henne, og hun ble ikke spurt om hva hun ville. Foreldrene ønsker bare det beste for datteren, men det er viktig å ta på alvor at det er kvinnens valg. Jeg forstår også at menn har behov for å være ærlig om hva de føler. Samtidig er det viktig at man ikke påfører kvinnen utilbørlig press, sier Bagøien Lamvik.

Ranger og sorter

Å være i valg er noe de fleste opplever som slitsomt. For det valget du tar er definitivt. Det har ingen angrefrist. Verken om du velger å få barn, eller om du tar abort. Hvordan skal man så foreta et best mulig valg?

- Du må finne ut hva som er viktigst for deg. Hva kan du best leve med i fremtiden? Du må rangere og sortere, slik at du får oversikt over de kaotiske tankene. Tre viktige momenter er praktiske ting, - altså økonomi, livssituasjon og studier for eksempel. Følelsesmessige ting kommer som neste punkt, altså partneren, familien, opplevelsen av støtte. Som nummer tre kommer etiske dilemma, følelse av hva som er rett og galt, livssyn, eget og omgivelsenes syn på abort, sier Bagøien Lamvik.

Snakk med noen

Når man eventuelt opplever at en tidligere abort kan bli vanskelig, varierer. Noen ringer Amathea for å få en avtale dagen etter en abort. Andre kan ta kontakt etter 2 år, 5 år, eller 15 år.

- Utgangspunktet er kvinnens ståsted og hennes følelser. Vi tar ikke stilling til valget eller valget som er tatt. Vi jobber mye med å være bevisste på hvilke spørsmål vi stiller og ikke stiller. For vi skal ikke påføre kvinnen noe hun ikke har. Vi skal avdekke hvilke behov hun har, og hva hun ønsker å snakke om, sier Bagøien Lamvik.

Sist men ikke minst anbefaler Amathea at du snakker med noen du stoler på om valget. Enten det er partner, familie, venner, legen din eller Amathea.

Amathea

Amathea er en gratis rådgivingstjeneste for gravide. De har kontor 19 steder i landet, i tillegg til at det er mulig å ta kontakt med dem på internett eller telefon. De er livssyns- og politisk uavhengige. Nylig skiftet de navn fra AAN (Alternativ til abort i Norge) fordi det gamle navnet kunne virke tendensiøst. Det er viktig for organisasjonen å påpeke at de ikke vil ta noe valg for deg, men vil være en objektiv samtalepartner som kan hjelpe deg å avdekke hvilke tanker og følelser du har i forhold til valget, og de kan gi deg informasjon om abort.