Nyhetsartikkel

En av tre eldre har regelmessig sex

En av tre pensjonister har sex minst to ganger i måneden. Det viser en undersøkelse publisert i tidsskriftet Archives of Sexual Behavior.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

En ny studie fra Storbritannia vil trolig knuse noe stereotyper om eldre: Den viser at sexlivet ikke stopper selv om pensjonisttilværelsen starter.

Les også: Eldre og seksualitet

Studien inkluderte 6000 godt voksne menn og kvinner. Resultatene viste at en stor andel av eldre mennesker - også de over 80 år - fortsetter å ha et aktivt sexliv etter at man blir eldre, selv om frekvensen går ned.

Litt over 30 prosent av menn i alderen 80 til 90 år i undersøkelsen fra England hadde sex eller onanerte det siste året, sammenlignet med 59 prosent av de i aldersgruppen 70-79 år. Blant kvinner i samme alder, var tallene henholdsvis 14 prosent og 34 prosent. Men mer enn 41 prosent av kvinner i alderen 80 til 90 år som bodde sammen med en partner, rapporterte om noe seksuell aktivitet året som var.

Studien viste også at særlig menn er bekymret for eget seksualliv etter som årene går. Menns bekymringer handler først og fremst om ereksjonsproblemer. Kvinner er i størst grad bekymret over mangel på lyst.

Les også: God sex

Ble spurt om sex og helse

Studien, som er publisert i tidsskriftet Archives of Sexual Behavior, er en observasjonsstudie av seksuell aktivitet, problemer med seksuell funksjon og bekymringer rundt seksuell helse blant eldre voksne i England.

Forskerne håper at funnene skal bidra til bedre folkehelse ved å motvirke stereotypier og misoppfatninger om seksualitet sent i livet, og gi eldre mennesker en referanse de kan relatere sine egne erfaringer og forventninger til.

Les også: Seksuell dysfunksjon i overgangsalderen

Forfatterne skriver at stereotypier av eldre mennesker kan føre til at betydningen av seksuell aktivitet blir oversett. De ønsket også å finne ut hvordan seksuell aktivitet, eller mangel på det, kan påvirke livskvaliteten og velvære til eldre mennesker. I tillegg skriver de at det er lite kjent hvordan seksualitet er knyttet til aldringsprosessen generelt.

I forbindelse med undersøkelsen besvarte deltagerne et spørreskjema som inneholdt detaljerte spørsmål om holdninger til sex, hvor ofte de var seksuelt aktive, problemer med seksuelle aktiviteter og funksjon, bekymringer om sex og detaljer rundt seksualpartneren.

Les også: Impotens og erektil dysfunksjon

Det ble også utført et personlig intervju der deltagerne ble spurt om boform og generell helse og livsstilsfaktorer. I tillegg ble de bedt om å rangere hvor god helse de hadde på en skala fra en til fem, om de røykte og hvor ofte de drakk alkohol. Depressive symptomer ble også vurdert.

Da forskerne analyserte resultatene, så de spesielt på sammenhengen mellom seksuell aktivitet, rapporterte kroniske tilstander og selvvurdert generell helse. De justerte resultatene for alder, sivilstatus, om de røykte og hvor ofte de drakk alkohol.

Les også: Overgangsalder blant menn?

Bekymringer og problemer

Resultatene viste blant annet:

  • Menn rapporterte om hyppigere seksuell aktivitet og at de tenker på sex oftere enn kvinner. Seksuelt aktive menn rapporterte om mer bekymring om seksuell helse og seksuell misnøye enn kvinner. Dette gjaldt alle aldre.
  • Den seksuelle aktiviteten avtok med økende alder.
  • Dårligere helse var forbundet med mindre seksuell aktivitet og flere problemer med seksuell funksjon, særlig blant menn.
  • Blant de seksuelt aktive kvinnene var de vanligste problemene å bli opphisset og å oppnå orgasme. For menn var det største hinderet erektil dysfunksjon.
  • Sannsynligheten for å rapportere om seksuelle helsebekymringer hadde en tendens til å avta med alderen hos kvinner, mens det motsatt skjedde hos menn.
  • Dårlig seksuell funksjon og uenigheter med en partner i forbindelse med sex var forbundet med større bekymring og misnøye enn med det generelle sexlivet.

Studien ble utført av forskere fra University of Manchester, University of Leeds og NatCen Social Research, og ble blant annet finansiert av National Institute on Aging. Undersøkelsen er avhengig av egenrapportering. Dette kan gjøre studien mindre pålitelig siden det kan være vanskelig å være ærlig om et så følsomt tema som dette.

Les også: Ingen gevinst med testosteron i tillegg til Viagra

Kilder

Referanser

  1. Lee D M, Nazroo J, et.al. This study suggests not only that many older people are still sexually active, but that, like every other age group, they have worries and concerns about sex and relationships. Not surprisingly, ageing and failing health affect sexual activity. . Archives of Sexual Behavior.
  2. www.nhs.uk

Fagmedarbeidere