Nyhetsartikkel

Fra sex til akutten

I de aller fleste tilfeller er sex positivt for helse, velvære og livskvalitet, men det finnes tilfeller der akuttmottaket blir neste stopp. Hva slags hendelser dette oftest gjelder, kan du lese mer om i denne artikkelen.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

For de fleste er seksualitet en viktig del av livet, og betyr mye for velvære og livskvalitet. Det er også viktig for fysisk, psykisk og emosjonell helse. Samtidig er sex anstrengende for hele kroppen, uavhengig av alder. De færreste opplever komplikasjoner i forbindelse med sex, likevel er det noen som oppsøker akuttmedisinsk hjelp for seksuelt relaterte problemer.

I løpet av en 11-års periode (2000-2011) har forskere ved et universitetssykehus i Sveits registrert hva slags seksuelt relaterte helseproblemer pasienter ble innlagt med. I denne perioden var 445 pasienter innom akuttmottaket med slike helseproblemer. 308 av disse (69 prosent) var menn. Gjennomsnittsalderen for de innkomne var 30 år, men aldersspekteret var fra 16 til 71 år.

Studien ble publisert i Emergency Medical Journal i september 2013.1

Liten risiko for hjertestans

Komplikasjoner på grunn av samleie, som fører til innleggelse på akuttmottaket, er sjeldne og gjelder bare 0,1 prosent av de som kommer inn på akuttmottaket årlig. I hovedsak blir slike problemer håndtert av allmennleger, gynekologer og andre spesialiteter. Bare to pasienter ble i denne perioden innlagt med hjerteproblemer knyttet til samleie. Sjansen for at akkurat det skal skje er liten - forskning antyder at sex øker risikoen for for hjerte- og karhendelser med 2.7 prosent.

Bør informeres om risiko

Forfatterne så ingen tilfeller av penisbrudd i perioden studien varte. De så heller ingen kvinner med skader på kjønnsorgan. En annen studie har vist at 11 prosent av kvinner får slike skader, men forfatterne antar at disse kvinnene tar opp problemet med allmennlege, gynekolog, voldtektsmottak eller lignende. Videre påpeker forfatterne at mange av de som kom inn for å få testet seg for kjønnssykdommer, gjør dette regelmessig. Enkelte menn har tilfeldig sex med en rekke partnere, selv om de er klar over risikoen knyttet til dette. Disse bør informeres om risikoen ved utrygge seksuelle kontakter.

Forfatterne konkluderer med at sex, mekanisk sett er farlig, potensielt infeksiøst, og stressende for hjerte- og karsystemet. Unge mennesker, særlig unge menn, er spesialt påvirket. Akuttpersonalet bør være klar over den relativt høye forekomsten av subaraknoidalblødning (en form for hjerneblødning som kan ramme yngre personer) i denne gruppen. De bør også kunne informere pasienter om seksuelt overførbare sykdommer, ettersom tallene på verdensbasis nå øker igjen.

Subaraknoidalblødning og anstrengelseshodepine

10 prosent hadde skader, og 12.4 prosent var nevrologiske akuttilfeller. De vanligste nevrologiske akuttilfellene var hodepine, fulgt av subaraknoidalblødning og forbigående hukommelsestap.

Se også vår video om anstrengelseshodepine:

43 prosent av alle de som søkte hjelp og antok at de hadde fått en infeksjon, ble diagnostisert med en seksuelt overførbar sykdom. 43 prosent av pasienter med en mulig infeksjon ba om å bli testet for en seksuelt overførbar sykdom fordi de ikke hadde praktisert trygg sex, men de hadde ingen underliggende symptomer.

Kjønnssykdommer og skader på kjønnsorgan

Generelt er komplikasjoner knyttet til samleie undervurdert. 78 prosent av de som ble registrert i denne studien, var under 40 år. Av totalt 46 personer som kom inn med skader, var 41 menn. 36 av disse hadde skader på kjønnsorganene. De vanligste skadene var opprevet frenulum (sømmen på baksiden av penishodet), skrapemerker på penis, blødning i penis og blødning i pungen. 10 hadde skader på andre kroppsdeler, det vanligste her var muskel- og skjelettsmerter.

Hos 276 (62 prosent) var mulig infeksjon årsaken til at de kom. Av disse var 71 prosent menn, og 29 prosent kvinner. Totalt hadde 154 av disse infeksjoner i urinveier og kjønnsorganer. De vanligste var urinrørskatar, blærekatar, betennelse i bitestikkelen, infeksiøse sår på penis, prostatitt, og nyrebekkenbetennelse. 43 fikk diagnostisert kjønnssykdom. Av disse var 40 menn og tre kvinner. De vanligste var gonorè, syfilis, genital herpes og klamydia.

66 kom av andre grunner. De vanligste var uspesifikke magesmerter, psykologisk krise, ikke-traumatisk ikke-infeksiøse smerter i pungen, synlig blod i urinen og graviditet.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Pfortmueller CA, Koetter JN, Zimmermann H, Exadaktylos AK. Sexual activity-related emergency department admissions: eleven years of experience at a Swiss university hospital. Emerg Med J 2013; 30 (10): 846-50. emj.bmj.com