Nyhetsartikkel

Hjertestans skjer svært sjelden i forbindelse med sex

Å dø av hjertestans under eller kort tid etter sex er svært sjelden, viser en studie publisert i  JAMA Cardiology.

Kanskje er det en myte, men forestillingen om at sex kan være farlig for hjertet har en viss utbredelse. I filmer og TV-serier har vi sett at særlig eldre menn har fått hjerteproblemer under seksuell aktivitet. 

Forskere ved St George's University of London har undersøkt om det er en sammenheng mellom hjertestans og seksuell aktivitet. Og konkluderer med at denne sammenhengen er minimal.

Studien er publisert i tidsskriftet JAMA Cardiology1 og omtalt på helsenettstedet MedicalXpress2.

Både menn og kvinner

Forskerne har undersøkt pasientjournalen til 6847 pasienter under 50 år som døde etter plutselig hjertestans i løpet av en periode på 16 år.

17 av dødsfallene (som utgjorde 0.2 prosent av deltagerne som ble undersøkt) skjedde enten i løpet av eller innen en time etter samleie. Av disse 17 var 11 menn. Men: de var ikke gamle. Gjennomsnittsalderen var bare 38 år.

Forskerne fant ut at de fleste av de yngre mennene som døde i forbindelse med at de hadde sex, allerede hadde en hjertesykdom. Ni av deltagenre som døde, hadde ikke hjerteproblemer.

For to av de som døde, var årsaken aortadisseksjon - som er en sprekkdannelse i hovedpulsåren og fører til at blod trenger inn i veggen i blodåren.

Forskerne bemerker at dette oftest skjer hos personer som overtrener eller tar ulovlige stoffer som kokain.

Dermed konkluderer forskerne bak denne studien med at de fleste, og spesielt yngre mennesker, ikke trenger å bekymre seg for å få hjertestans og dø mens de har sex.

Seksuelt aktiv og god helse

En annen studie utført i Israel viser at personer som overlevde et hjerteinfarkt, og som hadde et aktivt sexliv, hadde lavere risiko for å dø de nærmeste tiårene sammenlignet med seksuelt avholdende.

Les om denne studien her

Men når forskerne justerte for alder, livsstil, andre helseproblemer og sosioøkonomiske faktorer, ble sammenhengen mellom seksuell aktivitet og overlevelse svekket.

Forskerne erkjenner at det å være seksuelt aktiv er et tegn på bedre helse og neppe årsak til det.

Kilder

Referanser

  1. Finocchiaro G, Westaby J, et.al. Association of Sexual Intercourse With Sudden Cardiac Death in Young Individuals in the United Kingdom. JAMA Cardiol 2022. doi:10.1001/jamacardio.2021.5532 DOI
  2. https://medicalxpress.com/news/2022-01-dying-heart-sex-rare.html