Informasjon

Impotens kan forutsi hjertesykdom

For menn med type-2 diabetes kan impotens definert som ereksjonsproblemer, være et sterkt forvarsel på fremtidig hjerte- og karsykdom. Disse har hele 50-100 prosent høyere risiko for å utvikle slik sykdom, enn menn som ikke er rammet av impotens.

Temaside om Korona

I følge en artikkel i svenske Läkartidningen fra august 20081 viser nyere studier at impotens kan være en sterk advarsel om fremtidig hjerte- og karsykdom.

58 prosent høyere risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom

Artikkelforfatteren viser til to ulike studier som har vært publisert i Journal of the American College of Cardiology. I den ene studien2 deltok 2300 menn med type-2 diabetes. Gjennom en omfattende helseundersøkelse oppga 25 prosent av deltakerne at de var rammet av impotens (erektil dysfunksjon). Ved senere oppfølging viste det seg at de som led av impotens, oftere ble rammet av hjerte- og karsykdom enn de øvrige deltagerne.

Etter å ha justert for andre risikofaktorer, fant forfatterne ut at de som led av impotens, hadde 58 prosent høyere risiko for å bli rammet av hjerte- og karsykdom, enn de som ikke var impotente.

100 prosent større risiko

I den andre studien3 det refereres til, var det 300 deltagere - også disse var menn med type-2 diabetes. 118 av deltagerne oppga ved starten av studien at de hadde impotens og slet med ereksjonsproblemer. Forfatterne bak denne studien konkluderte med at risikoen for å rammes av hjertekarsykdom, økte med 100 prosent for de som led av impotens.

Forklaringen på forskjellen i resultater mellom de to studiene kan skyldes at man ikke har brukt de samme definisjonene av hjertekarsykdom i de to studiene.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Hansen A. Erektil dysfunktion – varning för framtida hjärtsjukdom. Läkartidningen 2008;
  2. Ma RC, So WY, Yang X, Yu LW, Kong AP, Ko GT, Chow CC, Cockram CS, Chan JC, Tong PC. Erectile dysfunction predicts coronary heart disease in type 2 diabetes.. J Am Coll Cardiol 2008; 51: 2045-50.
  3. Gazzaruso C, Solerte SB, Pujia A, Coppola A, Vezzoli M, Salvucci F, Valenti C, Giustina A, Garzaniti A. Erectile dysfunction as a predictor of cardiovascular events and death in diabetic patients with angiographically proven asymptomatic coronary artery disease: a potential protective role for statins and 5-phosphodiesterase inhibitors.. J Am Coll Cardiol. 2008; 51: 2040-4.