Nyhetsartikkel

Ingen gevinst med testosteron i tillegg til Viagra

Testosteron som tillegg til sildenafil (Viagra) bedrer ikke seksualevnen til menn med moderat nedsatt testosteronmengde i blodet.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Å ta testosteron i tillegg til sildenafil (Viagra) var ikke bedre enn placebo i behandlingen av erektil dysfunksjon eller seksuell tilfredsstillelse, i følge en studie publisert i nettutgaven av amerikanske Annals of Internal Medicine 19. november.

Påvirker testosteron ereksjonsevnen?

Dyremodeller viser at testosteron bedrer dyrs ereksjonsevne. Det er da naturlig å tenke at det også gjelder mennesker. En forskergruppe i Boston gjennomførte derfor en studie der de ga testosteron i tillegg til sildenafil, for å bevise at slik kombinasjonsbehandling ga bedre effekt enn Viagra alene. Til støtte for denne antakelsen lå også kunnskapen om at testosteron øker seksuallysten hos mennesker.

Noen leger tester menns testosteronnivå, og de skriver ut resept på testosteron i tillegg til sildenafil i de tilfeller der konsentrasjonen av testosteron i blodet er lav. I USA har den amerikanske legeforeningen advart mot slik behandling, fordi den mener bevisene for slik effekt mangler.

I den aktuelle studien ble det utført en randomisert, kontrollert, dobbelt-blind studie der middelaldrende til eldre menn med moderat lave testosteronnivåer og ereksjonsvansker ble fordelt på to grupper, der den ene gruppen fikk testosteron + sildenafil og den andre gruppen fikk testosteron + placebo.

Deltakerne i studien

Studien ble gjennomført fra 2004 til 2010. Deltakerne var mellom 40 og 70 år. De skåret lavt på et spørreskjema om ereksjonsevnen, og de hadde lave blodverdier på testosteron.

140 personer deltok i studien. Halvparten fikk sildenafil + 1% testosteron-gel i 14 uker. Den andre halvparten fikk sildenafil + placebo-gel.

Flere standardiserte spørreskjema ble brukt til å vurdere effekten av behandlingsopplegget i de to gruppene.

Resultatene

Analysene av svarene på spørreskjemaene om ereksjonsevnen viste at det var ingen forskjell på de to gruppene etter 14 ukers behandling. Det var heller ingen forskjell når det gjaldt antall forsøk på sex, vaginal penetrasjon, ejakulasjon, tilfredsstillelse eller andelen med vellykkede samleier. Begge gruppene oppnådde bedring av sitt ereksjonsproblem og sin seksuelle tilfredsstillelse, men forskerne tilskriver dette effekten av sildenafil alene. Det var heller ikke noen forskjell i forekomst av bivirkninger mellom de to gruppene.

Studien sier imidlertid ingenting om testosteron alene bedrer erektil dysfunksjon eller om tillegg av hormonet har andre fordeler.

Tilsvarende manglede tilleggseffekt av testosteron er også funnet i en studie med stoffet tadalafil, som har liknende effekter som sildenafil.

Konklusjon

Den gjennomførte studien var en kvalitetsstudie. Testosteron som tillegg til sildenafil bedrer ikke seksualevnen til menn med moderat nedsatt testosteronmengde i blodet. Derimot anfører forskerne at menn med svært lave testosteronverdier, sannsynligvis vil ha en tilleggseffekt av testosteron.