Informasjon

Nedsatt befruktningsevne hos en mann

Infertilitet betyr nedsatt befruktningsevne. Ved en utredning av infertilitet er sædprøver avgjørende. De kan fortelle om antall sædceller og deres kvalitet.

Hva er infertilitet?

Infertilit er den medisinske betegnelsen på at man ikke har oppnådd graviditet etter å ha forsøkt i minst ett år. Ca. 15% av alle par er infertile. Danske tall viser at 10 prosent av en fødselsårgang er resultat av fertilitetsbehandling ("kunstig befruktning"), og halvdelen av behandlingene blir gitt på grunn av nedsatt sædkvalitet.

Noen par som har fått diagnosen infertilitet, kan oppnå graviditet uten behandling. Derfor brukes ofte betegnelsen subfertilitet, som betyr nedsatt befruktningsevne.

Animasjon om nedsatt befruktningsevne

Hvor ofte er mannlige faktorer årsaken?

Vi regner at 1/3 av tilfellene med infertilitet skyldes feil hos mannen, 1/3 feil hos kvinnen og 1/3 en kombinasjon av mann og kvinne.

Studier har vist at sædcellekonsentrasjonen hos menn er avtatt betydelig over de siste 50 årene. Konsekvensen blir at den gjennomsnittlige tiden det tar for et par å oppnå graviditet, har økt.

Årsaker

I halvparten av tilfellene finner man ingen årsak.

En mulig årsak til mannlig infertilitet er årebrokk (varikocele). Dette er en tilstand der venene (blodårer) til pungen er utvidet på den ene eller begge sidene. En slik utvidelse av blodårene kan heve temperaturen i pungen, noe som muligens kan hemme produksjonen av sædceller.

En blokering av sædlederen kan også forårsake mannlig infertilitet. Det kan skje etter en sterilitetsoperasjon eller etter tidligere betennelser.

Nedsatt mengde normale sædceller i sæden er en annen forklaring (sædcellemangel - azoospermi) - noe som er tilfelle for 1-2 prosent av alle menn, men som er forklaringen hos 10-15 prosent av alle menn med nedsatt fertilitet.

I noen tilfeller skyldes infertilitet genetiske årsaker, at det er feil i arvestoffet. Noen har Klinefelters syndrom.

Dårlig "timing" av sex, det vil si lite sex omkring eggløsningstidspunktet, kan også gi infertilitet.

Når bør du oppsøke lege?

Vanligvis anbefales det at et par venter med å oppsøke lege til etter at de har forsøkt å oppnå graviditet i minimum ett år.

Bør menn også undersøkes ved infertilitet?

Ja. Det er viktig å påvise og behandle eventuelle korrigerbare problemer hos subfertile menn. Noen menn har et underliggende medisinsk problem som fører til infertilitet, og det kan i noen tilfeller påvises ved legekontrollen.

Hvordan utredes infertilitet?

Legen vil spørre deg ut om ulike forhold knyttet til det faktum at din partner ikke er blitt gravid. Legen vil også undersøke deg. Sædprøve er avgjørende, som regel bør det avgis to sædprøver med noen uker i mellom. En sædanalyse kan fortelle legen om antallet sædceller og deres kvalitet, noe som er viktig i vurderingen av infertilitet. Noen ganger kan det være nødvendig å ta noen blodprøver for å klargjøre hormonproduksjonen.

Kan mannlig infertilitet behandles?

I mer enn halvparten av tilfellene med mannlig infertilitet kan tilstanden behandles. Behandlingen kan hjelpe deg og din partner til graviditet på normal måte. I tilfeller hvor du ikke lykkes med å oppnå graviditet, er det på spesialklinikker mulig å hente ut sædceller og kunstig befrukte et egg fra din partner (såkalt intracytoplasmatisk spermieinjeksjon).

Det er ingen holdepunkter for at dette skader fosteret/barnet, og det er ikke økt risiko for medfødte misdannelser hos barn som fødes etter denne typen befruktning.

Vil du vite mer?