Nyhetsartikkel

Nesten en av ti kvinner har smerter under samleie

Britiske forskere har undersøkt hvor mange kvinner som har smerter under samleie - og hva som kan være årsaken til plagene.

Ifølge forskerne bak studien er smertefull sex - dyspareuni - et vanlig, men neglisjert helseproblem blant kvinner.

Studien er utført i Storbritannia med britiske kvinnelige deltagere og publisert i tidsskriftet British Journal of Obstetrics and Gynaecology.

Smertefullt samleie (dyspareuni) er vedvarende eller tilbakevendende smerte når man forsøker, eller oppnår, inntrenging av penis i skjeden. Tilstanden kan være primær - det vil si at kvinnen alltid har hatt smerter forbundet med seksuell aktivitet. Eller sekundær - at kvinnen tidligere har fungert normalt seksuelt.

Her kan du lese vår pasientinformasjon: Seksuelle smertetilstander hos kvinner

Forskerne skriver innledningsvis i rapporten at forekomsten i befolkningen er anslått til å være fra 3 til 18 prosent, og at de underliggende forholdene ofte er vanskelig å diagnostiere og behandle. Nettopp derfor er smerter knyttet til sex ofte oversett eller dårlig håndtert, noe som forverrer plagene til pasienten.

Målet med denne studien var å få et mer korrekt estimat på hvor mange kvinner som plages med dette - og se på sammenhenger som kan være årsaken til smertene.

Les også: Nedsatt seksuell lyst hos kvinner

Vaginisme

Smerte under samleie

I løpet av studien, undersøkte forskerne nærmere 7000 seksuelt aktive kvinner i alderen 16 til 74 år. De fant ut at nesten åtte prosent hadde smerter i forbindelse med sex.

Fysiske faktorer som tørrhet i skjeden og psykiske faktorer som angst forbundet til sex, så ut til å være noen av de bakenforliggende årsakene til smertene.

Les også: Seksuell dysfunksjon hos kvinner

I den forbindelse er vaginisme et sentralt begrep: det er smerte som er knyttet til angst for sex. Dette er en psykisk reaksjon der kvinnen forbinder seksuell aktivitet med smerte og frykt. Det har oppstått en fobi mot enhver form for inntrengning i skjeden. Tanken på eller forsøk på inntrengning gir ufrivillige muskelsammentrekninger rundt inngangen til skjeden. Hvorfor noen kvinner utvikler vaginisme og andre ikke, er ikke kjent.

Les også: Nedsatt seksuelle tenning hos kvinner

Fant sammenhenger

Par, strand

Kvinnene som deltok i undersøkelsen, ble spurt om smerter i forbindelse med sex som har vart i tre måneder eller mer.

De ble også spurt om de opplevde andre problemer med sexlivet, som: manglende sexinteresse, mangel på lyst, angst knyttet til sex, mangel på spenning og opphisselse, tørr skjede og mangel på orgasme.

Disse svarene skulle hjelpe forskerne til å forstå et helthetlig bilde. De justerte for alder og undersøkte sammenhengen mellom det å føle fysisk smerte i forbindelse med sex med andre seksuelle problemer, demografiske faktorer, seksuell atferd, seksuelle relasjoner og holdninger til sex.

Les også: Orgasmeproblemer hos kvinner

Rapportering om smertefull sex var sterkt assosiert med opplevelser av andre seksuelle problemer, særlig vaginal tørrhet, angst og mangel på glede av sex.

Resultatene viste at blant kvinnene som rapporterte om smerter, var det:

  • 45 prosent som rapporterte om ubehagelig tørr vagina, sammenlignet med 10 prosent av kvinner som ikke opplever smerte
  • 21 prosent sa de følte engstelse i forbindelse med sex, sammenlignet med 4 prosent i den andre gruppen
  • 40 prosent følte ingen glede med sex - mot 10 prosent
  • 24 prosent ble ikke opphisset og 40 prosent fikk ikke orgasme - mot henholdsvis 7 og 14 prosent
  • 45 prosent unngikk sex på grunn av vanskelighetene - mot 11 prosent

Få får diagnose

Andelen som rapporterte smertefull sex, er høyest blant unge kvinner (16-24 år) og de som er eldre: 55-64 år.

Forskerne bemerker i rapporten at de ikke fant noen sammenheng mellom seksuell smerte og generell lykke i forholdet. Derimot var det sterke sammenhenger mellom smertene og de seksuelle sidene ved forholdet, som det å ikke ha samme interesse for sex, ikke like det samme, ikke føle nærhet og vanskeligheter med å snakke om sex.

De skriver også at en rekke andre studier har knyttet overgrep i barndommen til smertefull sex senere i livet, og at også de i denne studien fant en slik sammenheng.

Det å ha kroniske tilstander som irritabel tarm, urinveisinfeksjon, depresjon og kronisk tretthetssyndrom var også forbundet med smerter under samleie. Hos kvinner i eller etter overgangsalderen, var smertefull sex vanligvis forbundet med tørr vagina.

Les også: Eldre og seksualitet

Forskerne skriver at smertefull sex kan føre til følelser av isolasjon, skam, seksuell utilstrekkelighet, tap av tillit og følelse av kontroll. Bare et fåtall av kvinnene som har slike smertelidelser, får en offisiell diagnose, og forskerne konkluderer med at behandlingen som gis, oppleves som lite effektive.

Les også: God sex

Kilder

Referanser

  1. Mitchell KR, Geary R, et al. Painful sex (dyspareunia) in women: prevalence and associated factors in a British population probability survey. BJOG – An International Journal of Obstetrics and Gynaecology 2017. DOI:10.1111/1471-0528.14518 DOI