Nyhetsartikkel

Oralsex knyttes til sterk økning av kreft

Kreft i tunge, svelg og mandler har økt kraftig de siste årene. Dette ser ut til å ha en sammenheng med HPV - som smitter seksuelt. Flere menn enn kvinner blir rammet, og mange mener nå at også gutter bør bli tilbudt HPV-vaksinen.

Ifølge en lederartikkel som ble publisert i britiske BMJ i slutten av mars 2010, har det ved de fleste krefttyper i halsregionen vært en svak reduksjon de siste årene. Unntaket er kreft som oppstår i bakre del av tunge, svelget og i mandlene. I USA har slike krefttyper økt med 22 prosent fra 1999 til 2006. Det som gjør disse tallene enda mer oppsiktsvekkende, er at det ikke var noen økning i perioden fra 1975 til 1999.

Dramatisk økning av HPV-relatert kreft hos menn

I Storbritannia har disse krefttypene økt med 51 prosent hos menn i perioden fra 1989 til 2006. Denne økningen ser ut til å ha en sammenheng med økt forekomst av humant papillomavirus (HPV). I en svensk studie hvor man gransket vevsprøver fra kreftsvulster i halsregionen, fant man at HPV var tilstede i 23 prosent av tilfellene i 1973. I 1980 var forekomsten steget til 29 prosent, i 1990 til 57 prosent, i perioden 2000-2005 var viruset tilstede hos 68 prosent, mens i perioden 2006 til 2007 fant man HPV i vevsprøvene hos hele 93 prosent av tilfellene. Med andre ord har forekomsten av HPV i kreftsvulster i halsregionen blitt 4-doblet i denne tidsperioden.

Studier har funnet at utviklingen av denne typen kreft i bakre del av tunge, i svelget og i mandlene (kalt orofarynkskreft) har en sammenheng med seksuelle vaner. I en stor samlestudie fant man at risikoen for å få orofarynkskreft var økt blant dem som hadde hatt mer enn seks sexpartnere i løpet av livet, og/eller fire eller flere oralsexpartnere i løpet av livet, og - for menn - tidlig seksuell debut. Seksuelt overført HPV - i hovedsak via oralsex - kan være årsaken til økningen i forekomst av HPV-relatert orofarynkskreft.

Neste side