Nyhetsartikkel

Oralsex knyttes til sterk økning av kreft

Kreft i tunge, svelg og mandler har økt kraftig de siste årene. Dette ser ut til å ha en sammenheng med HPV - som smitter seksuelt. Flere menn enn kvinner blir rammet, og mange mener nå at også gutter bør bli tilbudt HPV-vaksinen.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Ifølge en lederartikkel som ble publisert i britiske BMJ i slutten av mars 2010, har det ved de fleste krefttyper i halsregionen vært en svak reduksjon de siste årene. Unntaket er kreft som oppstår i bakre del av tunge, svelget og i mandlene. I USA har slike krefttyper økt med 22 prosent fra 1999 til 2006. Det som gjør disse tallene enda mer oppsiktsvekkende, er at det ikke var noen økning i perioden fra 1975 til 1999.

Dramatisk økning av HPV-relatert kreft hos menn

I Storbritannia har disse krefttypene økt med 51 prosent hos menn i perioden fra 1989 til 2006. Denne økningen ser ut til å ha en sammenheng med økt forekomst av humant papillomavirus (HPV). I en svensk studie hvor man gransket vevsprøver fra kreftsvulster i halsregionen, fant man at HPV var tilstede i 23 prosent av tilfellene i 1973. I 1980 var forekomsten steget til 29 prosent, i 1990 til 57 prosent, i perioden 2000-2005 var viruset tilstede hos 68 prosent, mens i perioden 2006 til 2007 fant man HPV i vevsprøvene hos hele 93 prosent av tilfellene. Med andre ord har forekomsten av HPV i kreftsvulster i halsregionen blitt 4-doblet i denne tidsperioden.

Studier har funnet at utviklingen av denne typen kreft i bakre del av tunge, i svelget og i mandlene (kalt orofarynkskreft) har en sammenheng med seksuelle vaner. I en stor samlestudie fant man at risikoen for å få orofarynkskreft var økt blant dem som hadde hatt mer enn seks sexpartnere i løpet av livet, og/eller fire eller flere oralsexpartnere i løpet av livet, og - for menn - tidlig seksuell debut. Seksuelt overført HPV - i hovedsak via oralsex - kan være årsaken til økningen i forekomst av HPV-relatert orofarynkskreft.

Økning knyttes til flere partnere og mer oralsex

Sveinung Sørbye er overlege ved avdeling for klinisk patologi ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Han bekrefter at seksuelle vaner har betydning også for økningen av disse krefttypene.

- Ja, man regner med at det er økt forekomst av HPV i befolkningen på grunn av økt antall partnere. Økningen av forekomst av HPV i svelg skyldes sannsynligvis endret seksuell praksis. Når antall røykere går ned, vil også HPV forårsake større andel av kreft i svelg og lunger. Vi ser også at forekomsten av kjønnsvorter har økt sterkt. Samtidig har HPV-vaksinen halvert antall tilfeller av kjønnsvorter i Australia allerede ett år etter innføring av HPV-vaksinen, sier Sørbye.

Sveinung Wergeland Sørbye
Sveinung Wergeland Sørbye

Flere dør av HPV-relatert lungekreft enn av livmorhalskreft

- Det er interessant at det er flere menn enn kvinner som får kreft i mandlene (tonsillekreft). Menn som får HPV-relatert kreft i mandlene, er også yngre enn menn som får slik kreft forårsaket av tobakk og alkohol. Samtidig er prognosen bedre for de som får kreft i mandlene som er forbundet med HPV. Denne typen kreft har bedre strålefølsomhet og bedre respons på cellegift enn kreft i mandlene av andre årsaker. I Tromsø har vi rutinemessig begynt å ta prøver av kreftvev for å påvise HPV, sier Sørbye.

HPV står også for ca. 20 % av lungekrefttilfellene i Norge. I 2008 utgjorde dette 505 av totalt 2529 tilfeller med lungekreft. Samme år ble 270 kvinner rammet av livmorhalskreft.

- Det vil si at det i 2008 døde flere i Norge av HPV-relatert lungekreft enn av livmorhalskreft. Totalt døde 2100 mennesker av lungekreft i Norge i 2008. 20 % av dette tilsvarer 420 HPV-relaterte lungekreftdødsfall. Samme år døde 84 norske kvinner av livmorhalskreft. Selv om hovedtyngden av lungekreft er forårsaket av røyking, kan også røykere få lungekreft som følge av HPV-infeksjon. Effekten av HPV-vaksinen kan derfor vise seg å være mye høyere enn det som ligger til grunn for dagens kostnad/nytte analyser, sier Sørbye.

- Bør vaksinere både gutter og jenter

I dag får alle norske jenter i 7. klasse tilbud om HPV-vaksine. Det er også først og fremst jenter som blir tilbudt vaksinen i andre land. Forfatterne bak lederartikkelen i BMJ mener at de nye funnene bør føre til en ny vurdering på om gutter også skal få tilbud om HPV-vaksinen. Dette er også noe en rekke norske fagfolk har argumentert for, blant annet Sørbye.

- Jeg er helt klart for at både gutter og jenter skal få HPV-vaksine. Selv om menn kan bli relativt beskyttet mot HPV gjennom redusert smittepress ved at det er høy dekningsgrad av HPV-vaksine hos kvinner (flokkimmunitet), gjelder ikke dette homofile menn. Livmorhalskreft utgjør bare halvparten av all HPV-relatert kreft. Jeg tror HPV-vaksinen kan vise seg å redusere flere typer kreft både hos kvinner og menn. Vaksinering av både gutter og jenter vil trolig bli stadig mer aktuelt, sier Sørbye.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Mehanna H, Jones TM, Gregoire V, Ang KK.. Oropharyngeal carcinoma related to human papillomavirus.. BMJ 2010; 340: c1439. www.bmj.com
  2. Nasman A, Attner P, Hammarstedt L, Du J, Eriksson M, Giraud G, et al. Incidence of human papillomavirus (HPV) positive tonsillar carcinoma in Stockholm, Sweden: an epidemic of viral-induced carcinoma?. International Journal of Cancer 2009; 125: 362-66.