Informasjon

Alder intet hinder for et godt seksualliv

Aktive, friske personer har ofte et rikt og tilfredsstillende sexliv godt inn i 70- og 80-årene. Men inntil nylig var ikke dette noe de snakket om.

Årsaken til det var at yngre mennesker antok at eldre ikke var, eller burde være, seksuelt aktive. Nå blir det lagt stadig mer vekt på eldres seksualitet og tilgang på medisinsk behandling for å fremme seksualiteten.

Menn mer seksuelt aktive enn kvinner

I legetidsskriftet the New England Journal of Medicine fra august 2007 presenteres en studie der 3005 menn og kvinner i alderen 57-85 år deltok. For dem som hadde partner eller var i et forhold, sank andelen seksuelt aktive jevnt i alle aldersgruppene. I aldersgruppen 75-85 år hadde 38,5 prosent av mennene og 16,7 prosent av kvinnene vært seksuelt aktive det siste året. Omtrent halvparten av de som var seksuelt aktive, hadde minst ett plagsomt seksuelt problem. Kronisk sykdom var forbundet med redusert seksuell aktivitet og økt tendens til seksuelle problemer, men ikke nok til å forklare hvorfor så mange eldre slutter å være seksuelt aktive.

Få diskuterte problemene med legen

Til tross for en høy andel seksuelle problemer blant deltagerne i studien, hadde bare 38 prosent av mennene og 22 prosent av kvinnene diskutert seksualiteten sin med en lege etter at de fylte femti år.

I følge den amerikanske Mayoklinikken kan faktorer som hormonforandringer, kronisk sykdom, smerter og bivirkninger av enkelte medikamenter skade den seksuelle funksjonen og begjæret i alderdommen, til tross for at ønsket om fortsatt å ha et sexliv er der.

Noen fortsetter med sex, andre velger å slutte

For noen eldre par kan sex fortsette å spille en viktig rolle i forholdet og for egen velvære. Noen kan ha nytte av å få rådgivning eller medisinsk behandling i den forbindelse. Andre velger å slutte med sex på sine eldre dager. Men legene bør oppfordre eldre pasienter til å diskutere sine seksuelle problemer, slik at de kan velge det som passer dem best.

Andre studier har vist at eldre kvinner som ikke er i et forhold, mister interessen for sex lettere enn eldre menn. Samtidig lever kvinner lenger enn menn. Blant de som er over 85 år, er det over dobbelt så mange kvinner som menn. Undersøkelser viser at det å være i et forhold og den psykiske helsen er viktigere faktorer for at kvinner skal oppnå seksuell velvære, enn fysiologiske faktorer som seksuell opphisselse og seksuell tilfredsstillelse.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Lindau ST, Schumm LP, Laumann EO, Levinson W, O'Muircheartaigh CA, Waite LJ. A study of sexuality and health among older adults in the United States.. N Engl J Med 2007; 23;357(8): 762-74.
  2. Bancroft J.H.J. Sex and aging. N Engl J Med 2007; 23;357(8): 820-21.