Informasjon

Seksuelle problemer hos kvinner

Behandling

Valg av behandling avhenger av hva som er ditt problem. Dette er et område som er lite utforsket, og man vet ikke med sikkerhet hvor gode de ulike behandlingene er. Imidlertid kan vi slå fast at medikamenter har hos de fleste ingen eller svært beskjeden effekt. Internasjonale eksperter tilrår at vi konsentrerer oss om den mentale og generelle helsen, med særlig fokus på mellommenneskelige problemer mellom deg og din partner, og eventuelt personlige psykiske problemer som du måtte stri med.

Som sagt, synes medikamenter å ha dårlig effekt. Tilskudd av små mengder mannlige kjønnshormon er prøvd i noen undersøkelser, men nytten er i beste fall beskjeden. Dilemmaet er at bruk av mannlige kjønnshormon kan føre til en viss grad av maskulinisering - særlig blant eldre kvinner. Sildenafil (Viagra®) er testet også hos kvinner. Selv om det teoretisk skulle være en mulighet for virkning, så viser to større studier av nær 800 kvinner med manglende lyst og opphisselse at preparatet var uten effekt på seksuell lyst, opplevelse, fuktighet i skjeden og tilfredsstillelse.

Psykologisk behandling synes å kunne gi best resultater. Såkalt kognitiv atferdsterapi rettes mot å identifisere og påvirke faktorer som bidrar til seksuell dysfunksjon, som uhensiktsmessige tanker, urimelige forventninger, atferd som reduserer partnerens interesse og tiltro (respektløs atferd eller uærlighet), utilstrekkelig erotisk stimulering og utilstrekkelig fysisk stimulering andre steder på kroppen. Kognitiv atferdsterapi har som mål å bedre parets følelsesmessige nærhet og kommunikasjon, samt å forsterke den erotiske stimulasjon. Antall behandlingsmøter varierer, det antydes tre til seks, og vanligvis bør begge parter delta.

En annen psykologisk metode (fokusert sexterapi) består i å trene opp de ulike elementene i seksualakten. Det starter med ikke-seksuell fysisk kontakt som gradvis tiltar mot seksuell berøring. Partnerne oppfordres til å ta på hverandre etter tur og gi tilbakemelding på om kjærtegnene er behagelige.

Begge disse teknikkene bidrar til å fjerne fokus fra et prestasjonsmål (for eksempel det å nå orgasme). God forskning på dette er mangelvare, men i en studie der disse to metodene ble kombinert, anga 74 prosent av kvinnene bedret seksuell og ekteskapelig tilfredshet.

Forrige side Neste side