Informasjon

Sex og helse henger nøye sammen

Hva betyr et godt sexliv for folkehelsa?

Forfatterne bak en ny, dansk rapport prøver å gi svarene.

Danske Vidensråd for forebyggelse har utgitt en rapport om seksualitet og helse. Forfatterne bak rapporten ønsker større fokus på seksualitet, og de mener dette er nyttig for befolkningens helse.

Lederen for forskergruppen bak rapporten, Morten Frisch, har i forbindese med offentliggjøringen av rapporten svart på noen spørsmål om hvorfor vi trenger et sterkere fokus på seksualitet i helsevesenet.

Du kan lese hele rapporten her

Må tas alvorlig

Han forteller at rapportens hovedkonklusjon er at seksualitet er et viktig aspekt av menneskelivet, og at sex og god helse henger tett sammen.

- Dette gjelder begge veier: Vår livsstil og generelle helsetilstand påvirker lysten og evnen til sex - og det betyr noe for vår fysiske og psyksiske trivsel om vi fungerer seksuelt. Dessuten viser forskningen at seksuelle problemer og dysfunksjoner kan være en markør for uhensiktsmessig livsstil og underliggende sykdom. Så også av denne grunnen er det viktig å ta dette alvorlig, sier han.

Les også: Nedsatt seksuell lyst hos kvinner

Frisch mener helsevesenet bør rette blikket mot nye områder.

- Tradisjonelt har forebygging handlet om kost, røyking, alkohol og mosjon. Men forskning viser at det er helsegevinster å hente på å gjøre folk bevisste på seksualitet i bred forstand. Å bryte ned tabuer som fremdeles er til stede, vil også være nødvendig.

Les også: Eldre og seksualitet

Håndtere sykdom

Men hvordan skal økt fokus på seksualitet gi bedre folkehelse?

Danske studier viser at ni av ti voksne dansker mener at seksualitet er viktig for livskvaliteten.

- Forskning viser også at usunn livsstil henger sammen med seksuelle dysfunksjoner. Derfor gir det mening å se seksuallivet som en del av både forebygging og helsefremmede tiltak, sier Frisch.

- Samtidig vet vi, at både fysisk og psykisk sykdom kan medføre alvorlige seksuelle problemer, og hvis vi som fagfolk i helsevesenet tør sette dette emnet på dagsorden på samme måte som med andre emner, vil det bli lettere for mange å håndtere en kronisk sykdom og opprettholde en rimelig livskvalitet på tross av de belastningene sykdommen medfører.

Les også: God sex

Godt sexliv - god ressurs

Av rapporten fremgår det at seksualitet ofte overses i helsevesenet, men hvilke konsekvenser kan det ha? Og hva kan man gøre med det?

- Forskning viser at seksuelt besvær kan minske mestring og behandlingsmotivasjon ved sykdom, slik at tilstanden blir verre. Det blir en ond sirkel.

Omvendt tyder mye på at et velfungerende sexliv kan fungere som en veldig viktig ressurs i en vanskelig livssituasjon.

- I rapporten viser vi at det er god grunn til å fokusere på seksuallivet i helsesektoren – men det krever naturligvis at den enkelte tør å ta fatt i temaet. Ofte er det ikke mye som skal til, og det er ikke meningen at alle som jobber med helse, skal ha spesialkompetanse i sexologi. Men med små tiltak i hverdagen kan man ofte gjøre en stor forskjell.

Les også: Impotens og ereksjonssvikt

Sex, sykdom, helse

Forfatterne bak studien skriver at dette er et område som ikke er godt nok belyst ennå, men forskningen tyder på at seksualitet, sykdom og helse henger sammen. At livsstil og sykdom har innflytelse på seksualiteten, og at det omvendt er en fordel for helsa å ha et tilfredsstillende sexliv.

Blant annet har kjente risikofaktorer som alkohol og røyking negativ innvirkning på sexlivet. Forekomsten av orgasmeproblemer og for tidlig sædavgang er mer enn fordoblet blant danske menn som drikker mer enn 21 enheter i uka i forhold til menn som drikker 1-7 enheter. Ereksjonsproblemer er bare halvparten så vanlig blant ikke-røykere som hos røykere.

Les også: For tidlig utløsning

Fysisk aktivitet har til gjengjeld en positiv effekt på sexlivet. En stor amerikansk undersøkelse viser at menn som er fysisk aktive, har langt lavere risiko for å utvikle ereksjonsproblemer enn de som er fysisk inaktive.

Også sykdom kan påvirke sexlivet. I en dansk studie av strålebehandlede kvinner med livmorhalskreft, oppga en tredjedel utilfredshet med sexlivet 12 måneder etter strålebehandlingen. 40 prosent opplevde tørrhet i skjeden ledsaket av samleiesmerter, og 62 prosent oppnådde sjelden eller aldri orgasme. Og omtrent halvparten av kvinnene var ikke lenger seksuelt aktive.