Nyhetsartikkel

Sexliv i alderdommen

Folk som lever sunt og har god helse har større sannsynlighet for å ha sex når de blir eldre. Men dårlig helse påvirker i større grad menns sexliv enn kvinnenes.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Mange mennesker har et bra sexliv når de har passert både 60, 70 og 80 år. Men forskning på dette området har ofte dreid seg om problemer som oppstår i forbindelse med eldre menneskers seksualliv.

En ny studie publisert i British medical journal (BMJ) har sett på hvor sannsynlig det er at eldre er seksuelt aktive. I tillegg viser den hvordan helsen påvirker kvaliteten på seksuallivet.

Amerikanske deltagere

Forfatterne bak studien jobber ved University of Chicago og brukte data fra to representative grupper i USA. Den ene besto av vel 3000 menn og kvinner mellom 25 og 74, og den andre av vel 3000 menn og kvinner mellom 57 og 85 år. Deltakerne fortalte om hvor ofte de hadde sex, de vurderte kvaliteten på sitt eget sexliv og ga informasjon om sin egen sivilstatus.

Generelt rapporterte flere menn enn kvinner om at de var seksuelt aktive, om et godt sexliv og om å være interessert i sex.

Studien viser at 84 prosent av menn mellom 57 og 64 år hadde vært seksuelt aktive i løpet av året som var gått. Blant kvinner i samme alder rapporterte 62 prosent om det samme.

Les også: Livsslang glede av sex

Menn mest aktive

I aldersgruppen 75-85 år sa 39 prosent av mennene at de hadde vært seksuelt aktive året før, mens 17 prosent av kvinnen rapporterte om det samme. En stor andel av mennene i denne aldersgruppen – 71 prosent – mente de hadde et bra sexliv. Andelen kvinner som mente det samme var en god del lavere – 51 prosent.

Rundt 44 til 50 prosent av personene i undersøkelsen rapporterte om god helse. Disse menneskene hadde omtrent dobbelt så stor sjanse for å være seksuelt aktive, sammenlignet med folk med dårlig helse.

Studien viser at dårlig helse hadde en større negativ effekt på menns sexliv enn den hadde for kvinner.

Kvinner overlever partneren

En av de største årsakene til seksuell aktivitet ser ut til å være at man lever sammen med en ektefelle eller partner. Samtidig viser studien at flere enslige menn oppga at de var seksuelt aktive enn single kvinner.

En årsak til at menn er seksuelt aktive lengre enn kvinner kan være at de har en tendens til å gifte seg med yngre kvinner, kombinert med det faktum at kvinner lever lenger enn menn. Dette betyr at menn i 70- og 80-årene fortsatt kan bo sammen med partneren sin, mens mange kvinner vil ha overlevd sin partner når de er på samme alder.

Oppsøk lege

Det er trolig mange faktorer som kan forklare sammenhengen mellom god helse og et aktivt sexliv. Sex kan være en bidragsyter til god helse, mens dårlig helse kan gjøre et aktivt seksualliv vanskeligere.

Hvis du har problemer med å ha et aktivt sexliv på grunn av medisinske problemer, kan kanskje legen hjelpe. 1Hvis bivirkninger av et medikament du tar forstyrrer seksuallivet, kan du høre om legen kan foreslå en ny behandling eller en lavere dose. Legen kan også anbefale behandlinger for spesifikke problemer, som for eksempel ereksjonsproblemer.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Lindau S, Gavrilova N. Sex, health, and years of sexually active life gained due to good health: evidence from two US population based cross sectional surveys of ageing. BMJ 2010; 340: c810 . BMJ (DOI)
  2. www.guardian.co.uk