Informasjon

Dette skjer ved en abort

Ved en abort vil du få informasjon, undersøkelser og mulighet for samtaler med fastlegen før inngrepet. I denne artikkelen kan du lese mer om hvilke undersøkelser og kontroller du gjennomgår hos fatlegen og på sykehuset, og om hvilke valg du har.

Temaside om Korona

Lov om svangerskapsavbrudd gir kvinnen rett til selv å bestemme om hun vil avbryte eller fullføre svangerskap innen utgangen av svangerskapets tolvte uke. Et skjema for begjæring om abort fylles underskrives av kvinnen, og behandlingen blir utført i sykehus eller i samarbeid med sykehus.

Dette skjer hos primærlegen

  • Graviditetsdiagnosen stilles på grunnlag av sykehistorien (manglende menstruasjon) og positiv graviditetstest. Urinprøven blir analysert dersom dette ikke er gjort på forhånd, eller dersom resultatet av prøven er usikkert
  • Legen foretar en gynekologisk undersøkelse, for å vurdere svangerskapets lengde
  • Det tas bakterieprøve fra skjeden. Noen ganger blir dette gjort på sykehuset før inngrepet
  • Hvis du fremsetter ønske om å få ta abort, får du informasjon om inngrepene og medisinske virkninger (se medisinsk abort eller kirurgisk abort)
  • Hvis du ønsker det, forteller legen deg om hvilke muligheter du har for å få råd og veiledning. Du kan også få informasjon om den hjelpen samfunnet vil tilby dersom du velger å gjennomføre svangerskapet (les om Amathea)
  • Du fyller ut skjemaet: Begjæring om svangerskapsavbrudd
  • Legen sender inn det signerte skjemaet til sykehuset sammen med resultatene av den gynekologiske undersøkelsen. Du ha rett til selv å velge hvilket sykehus du vil benytte
  • Det er også lov å ta kontakt med sykehuset selv uten å gå veien gjennom primærlege

Dersom du ønsker det, kan du få flere samtaler med legen før inngrepet. Det er da viktig å huske på at svangerskapet ikke må gå utover 12 uker. Du kan også når som helst ombestemme deg.

Neste side