Informasjon

Dette skjer ved en abort

Komplikasjoner

Det er få og lite alvorlige komplikasjoner ved abortinngrep.

Komplikasjoner forekommer i mindre enn fem prosent av tilfellene, og det er ikke rapportert dødsfall ved abort i Norge.

Både ved medikamentell og kirurgisk abort hender det at livmorhulen ikke blir fullstendig tømt. Dette kan gi vedvarende blødning, og eventuelt feber og underlivssmerter. I noen tilfeller må det foretas en kirurgisk utskrapning/tømning av livmorhulen. Kraftige blødninger etter inngrepet er noe mer vanlig ved medikamentell sammenlignet med kirurgisk abort.

Noen få kvinner får underlivsbetennelse, dette gjelder begge metoder. Sterilitet som følge av abortinngrep forekommer svært sjelden. En meget uvanlig komplikasjon ved kirurgisk abort er at det går et hull i livmorveggen under inngrepet. Da må kvinnen bli lagt inn til observasjon, fordi det i enkelte tilfeller kan oppstå blødninger. Det kan da unntaksvis også bli nødvendig med en operasjon.

Det er svært uvanlig at inngrepet ikke er vellykket, det vil si at svangerskapet ikke er avsluttet. Dersom du føler deg gravid eller menstruasjonen ikke kommer tilbake innen fem uker, bør du ta en svangerskapstest eller kontakte lege for å finne ut om svangerskapet har gått videre.

Mulige psykiske reaksjoner etter en abort

Dette kan være skyldfølelse, selvbebreidelse eller sorg. Det er ikke uvanlig å sørge selv om valget er velbegrunnet og riktig. For de fleste vil det hjelpe å snakke med sine nærmeste. Du kan også snakke med legen din om følelser i forbindelse med svangerskapsavbruddet. Dersom det er behov for det kan legen henvise deg til psykolog eller andre som kan hjelpe deg med å bearbeide reaksjonene.

Forrige side Neste side