Informasjon

Dette skjer ved en abort

Å velge abort

Å bestemme seg for abort kan være vanskelig. For å være mest mulig sikker på det valget en tar, er det nyttig å snakke med noen om dette. Undersøkelser viser at de fleste diskuterer saken med partner, venner eller familie. Mennesker som er kjent og som en har tillit til, vil ofte være de beste samtalepartnerene.

Legen kan gi informasjon om den støtten samfunnet kan gi. En kan også snakke med helsesykepleier eller jordmor i kommunen. Det finnes private organisasjoner som gir tilbud om rådgivning for kvinner som vurderer abort. Amathea er en slik organisasjon. Organisasjonen får støtte fra det offentlige til sitt arbeid.

I brosjyren "Til deg som vurderer abort" får du nærmere opplysninger om hvor det blir tilbudt veiledning og rådgivning.

Forrige side Neste side