Nyhetsartikkel

Ungdom og seksuelle problemer

En ny studie viser at et stort antall unge mennesker opplever seksuelle problemer som smerte og angst i forbindelse med samleie.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Studien er britisk og inkluderer britiske unge mennesker mellom 16 og 21 år.

Resultatene viser at en tredjedel av de seksuelt aktive unge mennene i denne alderen og vel 44 prosent av de seksuelt aktive unge kvinnene hadde opplevd minst ett problem knyttet til sex, som varte i minst tre måneder.

Deltagerne i undersøkelsen ble spurt om de hadde hatt følgende problemer:

 • Manglende interesse i å ha sex
 • Mangel på glede i forbindelse med sex
 • Angst under sex
 • Fysisk smerte som følge av sex
 • Ingen spenning eller opphisselse i forbindelse med sex
 • Ikke oppnådd eller opplevd orgasme, eller at dette tar lang tid
 • Oppnådd klimaks raskere enn ønsket
 • Ubehageligheter - som tørr vagina
 • Problemer med å få eller beholde en ereksjon

Studien er nylig publisert i tidsskriftet Journal of Adolescent Health1.

De vanligste problemene

Seksuelle problemer

Blant kvinnene var det vanligste problemet vanskeligheter med å nå klimaks – dette gjaldt 21 prosent av de kvinnelige deltakerne. Andre vanlige problemer var at kvinnene ikke følte glede i forbindelse med sex (nesten 10 prosent), fysisk smerte, ubehagelig tørr skjede, angst under sex og ingen spenning eller opphisselse i forbindelse med samleie.

Blant menn var det største problemet å nå klimaks for fort - dette gjaldt vel 13 prosent. Andre problemer var utfordringer med å nå klimaks, problemer med å få eller beholde en ereksjon, manglende glede i forbindelse med sex og angst.

Forfatterne skriver innledningsvis at bekymringene rundt unge menneskers seksualitet ofte knyttes til det å hindre seksuelt overførbare sykdommer og uønsket graviditet. Når det kommer til forskning rundt andre sider av unges seksualitet, er det lite å vise til. Forfatterne skriver at de har forsøkt å rette på dette ved å måle forekomsten av seksuelle funksjonsproblemer blant unge mennesker.

Få søker eksperthjelp

Seksuelle problemer

Blant de seksuelt aktive deltakerne viser rapporten at over ni prosent av mennene og 13 prosent av kvinnene har seksuelle problem som de betegner som plagsomme og med en varighet på over 3 måneder.

Forfatterne skriver i sin konklusjon at opplysning og rådgivning er viktig for å hindre at mangel på kunnskap, angst og skam skal føre til et livslangt seksuelt problem.

Studien viser at få unge mennesker søker profesjonell hjelp for sine seksuelle problemer. Selv om 36 prosent av kvinnene og 26 prosent av mennene sa de hadde søkt hjelp, var dette vanligvis hjelp de søkte blant familie, venner, mediene eller internett. Bare 4 prosent av unge menn og 8 prosent av unge kvinner rapporterer om at de har oppsøkt en ekspert - som gynekolog, psykolog eller lignende.

Kilder

Referanser

 1. Hensel J, Fortenberry JD. A Multidimensional Model of Sexual Health and Sexual and Prevention Behavior Among Adolescent Women. Journal of Adolescent Health 2016. dx.doi.org
 2. www.nhs.uk